Åpent digitalt møte

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Kultur- og likestillingsministeren inviterer kulturen, idretten og frivilligheten til et åpent digitalt møte om veien videre onsdag 2. februar kl. 15.30-16.30.

Saken ble oppdatert onsdag 2. februar

Tirsdag 1. februar kl 23.00 kom det store lettelser for kulturen, idretten og frivilligheten. Nå er det ingen publikumsbegrensning på arrangementer med faste tilviste plasser, og voksne og barn og unge kan drive sine fritidsaktiviteter som normalt. På arrangementer uten faste tilviste plasser videreføres kravet om at arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære.

På møtet kan den som vil både komme med kommentarer og stille spørsmål. 

Praktisk informasjon

Tidspunkt: Onsdag 2. februar kl. 15.30-16.30. Møtet gjennomføres digitalt. Møtet er åpent, og alle er velkomne til å delta. Dere kan derfor sende invitasjonen videre om det er noen dere tenker bør delta.
Påmeldingsfristen var onsdag 2. februar kl. 14.00.

Pressehenvendelser kan rettes til Kommunikasjonsenheten på tlf. 90231093 eller kudinfo@kud.dep.no