Historisk arkiv

1 milliard kroner ekstra til kompensasjonsordningen for frivillighet og idrett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Nå kan frivillige organisasjoner søke om kompensasjon for bortfalte inntekter fra arrangementer som var planlagt til og med 31. desember 2020.

Forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for frivillighets- og idrettssektoren som følge av COVID-19-utbruddet (Lovdata)

– Idretten og frivilligheten har vist stor vilje og evne til å opprettholde aktivitet på tross av restriksjonene, og jeg er glad for at vi kan fortsette å støtte opp om dette, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Idretts- og frivillighetssektoren er hardt rammet av smitteverntiltakene. En rekke aktiviteter og arrangementer har blitt avlyst eller utsatt som en direkte følge av smittevernråd eller pålegg fra helsemyndighetene.

Mer enn 1,2 milliarder kroner er allerede utbetalt i kompensasjon til organisasjoner som har hatt betydelig inntektsbortfall fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet som har blitt helt eller delvis avlyst, stengt eller utsatt som følge av pålegg eller råd fra myndighetene.

Nå er det bevilget ytterligere 1 milliard kroner for å forlenge ordningen ut året, og forskriften er klar.

Innretningen av kompensasjonsordningen videreføres på samme måte som før, med noen mindre justeringer. Det vil si at man kan søke om kompensasjon av tapte inntekter fra eksempelvis loppemarkeder, utleie, billettinntekter fra idrettsanlegg og andre tilbud. Kampdagsinntekter for toppidrett vil også kompenseres, i tillegg til bortfall av billettinntekter.

– Svært mange organisasjoner fra hele landet har søkt om kompensasjon for arrangementer planlagt fram til 1. september, og vi ser at ordningen treffer både de som har hatt store og mindre inntektstap. Nå vil vi stimulere til aktivitet og premiere de som forsøker å gjennomføre sine arrangementer, sier Abid Q. Raja.

For å stimulere til aktivitet, vil kompensasjonen for arrangementer eller annen spesifisert aktivitet som blir helt avlyst reduseres til 50 prosent fra 1. november til og med 31. desember. For dem som gjennomfører aktivitet vil netto inntektstap kompenseres med 70 prosent også etter 1. november. Målet er at den enkelte søker skal komme økonomisk bedre ut ved å gjennomføre arrangementet innenfor smittevernreglene enn å fullt ut avlyse. 

Lotteri- og stiftelsestilsynet vil fortsatt ha ansvaret for forvaltningen av ordningen, og praksisen med løpende utbetalinger vil bli videreført. Søknadsskjema vil åpne i løpet av uke 43.