Historisk arkiv

Lovendringer om koronasertifikat på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen ønsker å bruke koronasertifikat til å åpne opp mer og kunne holde mer åpent gjennom resten av pandemien. Mer utstrakt bruk av koronasertifikat vil trolig kreve et bedre lovgrunnlag. Regjeringen sender derfor i dag et lovforslag om bruk av koronasertifikat på høring.

Et koronasertifikat skal på en sikker måte kunne dokumentere navn og fødselsdato, om du har fått vaksine, om du nylig har fått en negativ test og om du er immun etter å ha hatt korona.

– Et slikt sertifikat vil vi kunne bruke for å åpne samfunnet vårt mer og tidligere. Vi jobber derfor med å utvikle et trygt koronasertifikat vi kan stole på. Jo flere goder vi knytter til et slikt koronasertifikat, jo viktigere blir det å ha en diskusjon om lovgrunnlaget. Vi håper på et godt samarbeid med Stortinget slik at vi kan få behandlet saken raskt, sier statsminister Erna Solberg.

Regjeringen har ikke nå en fullstendig liste over alt et slikt koronasertifikat kan brukes til.

– Vi er enige med rådene vi har fått fra helsemyndighetene om at koronasertifikat kan brukes for å ha større offentlige arrangementer, cruise og pakkereiser. Regjeringen har imidlertid større ambisjoner for bruken. Vi vil for eksempel også vurdere om sertifikatet kan brukes lokalt der det er strengere regler enn de nasjonale. Det er mange spørsmål som må avklares før vi endelig konkluderer, sier statsministeren.

Foreløpig versjon klar
Den første versjonen av det norske koronasertifikatet er nå klar. Den viser testresultat og om du er vaksinert mot korona. Dette kan du se på Helsenorge-appen på telefonen eller på Helsenorge.no, der du også kan skrive ut et pdf-bevis.

– Den foreløpige versjonen er ikke verifiserbar. Den er altså sårbar for at folk kan jukse med falske sertifikater. Vi kan derfor ikke utvide bruken av denne versjonen, forklarer helse- og omsorgsminister Bent Høie.

System til å stole på
Helsemyndighetene jobber videre med en verifiserbar versjon av koronasertifikatet. Denne versjonen skal etter planen være ferdig tidlig i juni, og vil være egnet for å bruke her i landet.

Den siste versjonen, som etter planen kommer i slutten av juni, skal være i tråd med alle EU-krav.

– Den vil man også kunne bruke ved reise til andre land, dersom det blir stilt krav om at man må være vaksinert, ha negativ test eller ha hatt korona for å kunne komme over grensen eller unngå reiserestriksjoner som for eksempel karantene, sier Høie.

Den delen som handler om reising ses i sammenheng med arbeidet i EU om et felles-europeisk rammeverk for koronasertifikat.

– Når vi åpner grensene igjen, må vi ha et system som vi kan stole på – hvor folk ikke kan jukse og legge frem falsk dokumentasjon på at de er vaksinerte, understreker Høie.

Utendørs arrangementer
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har utarbeidet en skisse for antall deltakere på offentlige utendørsarrangementer i sommer. Denne skissen er i tråd med regjeringens gjenåpningsplan, og øker antallet som kan være samlet for hvert trinn.

Regjeringen mener at både koronasertifikat og tester ved inngangen kan være aktuelt å bruke for større arrangementer utendørs i sommer. 

– Det er viktig å understreke at dette er en foreløpig plan. For det første kan det oppstå problemer i arbeidet med å lage sertifikatet. For det andre er det mange spørsmål som må besvares før vi tar sertifikatet i bruk. For det tredje må vi bruke erfaringene fra de første trinnene før vi går til de neste. Det er altså mye som er usikkert, sier statsminister Erna Solberg.

Dette er forslaget til antall deltakere på utendørs arrangementer på trinn 2, 3 og 4 i gjenåpningsplanen. Det kan komme justeringer av størrelser og kohorter, basert på utviklingen i smittesituasjon og erfaringer på trinn 2 og 3. Takten i gjenåpningen bygger fortsatt på data, ikke datoer.

Uten faste, tilviste sitteplasser (i dag 200):

 

Uten test eller sertifikat

Med test eller sertifikat

Trinn 2

200

2 x 200

Trinn 3

4 x 200

Maks 50 % kapasitet, inntil 2000 i kohorter på 500

Trinn 4

1500

Maks 75 % kapasitet, men inntil 5000

Med faste, tilviste sitteplasser (i dag 3 x 200):

 

Uten test eller sertifikat

Med test eller sertifikat

Trinn 2

3 x 200

5 x 200

Trinn 3

4 x 500

Maks 50 % kapasitet, inntil 5000 i kohorter på 500

Trinn 4

5000

Maks 75 % kapasitet, men inntil 10 000