Historisk arkiv

Nesten 600 millioner kroner til frivilligheten og idretten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

I dag blir det betalt ut nesten 600 millioner kroner til dem som har søkt støtte fra regjeringens kompensasjonsordning for betydelige inntektsbortfall for idretten og frivillige organisasjoner.

– Det er viktig at vi kan fortsette med den raske behandlingen, slik at vi får sikret utbetaling til de mange organisasjonene i landet vårt som opplever bortfall av inntekter på grunn av covid-19-pandemien, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Lotteri- og stiftelsestilsynet er nå ferdige med behandlingen av søknadene knyttet til den fjerde utbetalingen fra regjeringens kompensasjonsordning, og i denne runden vil nesten 13 500 arrangement kompenseres med 592 294 134 kroner.

– Veldig mange mennesker er engasjert i idrett eller i frivillig sektor, men pandemien har lagt begrensninger for begge deler. Regjeringen ønsker å legge til rette for at det fortsatt skal finnes et lokalt idrettslag eller en frivillig organisasjon å engasjere seg i, og derfor er jeg glad for at vi kan betale ut disse midlene i dag, sier kultur- og likestillingsministeren.

Til sammen er det nå utbetalt over én milliard kroner fra kompensasjonsordningen for idrett og frillighet.

Her kan du laste ned en oversikt over hvem som har fått utbetalt midler i dag (.xlsx)

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter kompensasjonsordningen, og du finner mer om ordningene for idrett og frivillighet her: https://lottstift.no/ny-krisepakke-for-frivilligheita-2/