Mer normal fritid for barn og unge

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Nå lettes det på smitteverntiltakene slik at barn og unge i større grad skal kunne delta på kultur-, idretts- og andre fritidsaktiviteter. I tillegg åpnes det for flere deltagere på arrangementer.

– Regjeringa ønsker at barn og unge i størst mulig grad skal ha en normal hverdag og skånes for inngripende tiltak. Det er viktig at vi gir barna våre mulighet til fellesskap, tilhørighet og læring som fritidsaktiviteter bidrar til, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Alle barn og unge under 20 år kan nå gjennomføre treninger og øvelser som normalt. Når aktiviteten utføres innendørs, anbefales det å begrense gruppa til omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort.

Vi åpner også for også for gjennomføring av enkeltkamper innendørs.

– Det betyr for eksempel at håndballaget kan spille kamp, og at korpset kan ha konsert, sier Trettebergstuen.

Utendørs er det ingen avstandsbegrensninger, og man kan nå gjennomføre for eksempel cuper, turneringer, skirenn, konserter og forestillinger som samler barn og unge fra ulike steder, fortsetter Trettebergstuen.

Arrangementer for barn og unge kan nå gjennomføres innendørs med deltakere fra ulike steder. For individuelle idretter anbefales det å begrense størrelsen på konkurransene. Lagidretter anbefales fortsatt å vente med turneringer, større stevner og cuper.

Aktiviteter for voksne

Utendørs er det ingen begrensninger. Innendørs anbefaler vi at man holder 1 meter avstand, og at det ikke er flere enn 20 i hver gruppe. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand.

Toppidrett

Toppidrett kan drives som normalt, og vi utvider definisjonen av toppidrett noe i forhold til den avgrensingen som ble gjort tidligere. Det betyr at det for lagidretter i utgangspunktet vil være nasjonale serienivå som omfatter lag som i hovedsak består av profesjonelle og semiprofesjonelle spillere og støtteapparat, som for eksempel nivå 2 i håndball og ishockey og nivå 3 i fotball herrer.

Flere kan samles på arrangementer

– Antallsbegrensninger på arrangementer har store konsekvenser for hele verdikjeden i både kultur-, idretts- og frivillighetssektoren. For å lette på noe av byrden har derfor regjeringa utvida antallsbegrensninga for arrangementer, sier kultur- og likestillingsministeren.

Utendørs kan man nå være 200 uten faste tilviste plasser. Innendørs kan man være 200 med faste tilviste plasser.

Uten faste tilviste plasser innendørs kan man nå være 30 personer.

Vurderer løsninger for store innendørs lokaler

Regjeringa har igangsatt et arbeid for å finne løsninger som gjør at man kan tillate flere publikummere i store innendørs lokaler samtidig som smittevernreglene ivaretas på en god måte.

– Vi jobber med løsninger for å tilpasse antallsbegrensingene bedre til størrelsen på lokalet. Målet er at for eksempel store konsertarenaer og ishockeyhaller kan slippe inn flere. Vi håper dette er klart allerede neste uke, avslutter Trettebergstuen.

Endringene gjelder fra og med midnatt natt til fredag 14. januar. Tiltakene gjelder inntil videre i fire uker, med ny vurdering 1. februar.

Se mer informasjon fra regjeringen: