Historisk arkiv

Kompensasjonsordningen for kultursektoren i perioden 1. januar til og med 30. juni er fastsatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Det er satt av 369 millioner kroner i kompensasjonsordningen for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer fra 1. januar til og med 30. juni i år. Kulturrådet vil etter planen åpne søknadsportalen i slutten av juni, med søknadsfrist i slutten av august.

Forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. januar til 30. juni 2021 som følge av covid-19-utbruddet (.pdf)

– Jeg er glad for at kompensasjonsordningen for første halvår 2021 nå har blitt fastsatt. Regjeringen var raskt på plass med ordninger da vi ble rammet av koronaen i fjor. Vi holder våre løfter og fortsetter å hjelpe kultursektoren videre gjennom denne vanskelige tiden, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Kompensasjonsordningen for første halvår 2021 har i dag blitt godkjent av EFTAs overvåkningsorgan, ESA. Ordningen har vært på høring i sektoren. Departementet mottok 29 høringssvar, og samtlige har blitt lest og vurdert.

Gjennom kompensasjonsordningen kan arrangører få dekket 95 prosent av sine uunngåelige økonomiske forpliktelser knyttet til avlyste eller nedskalerte kulturarrangement. Kompensasjonen kan bli avslått eller avkortet dersom arrangøren ikke hadde lagt realistiske planer for kulturarrangementet. Underleverandører kan på samme måte som i perioden oktober til desember 2020 få kompensert inntil 50 prosent av tapte inntekter og merutgifter knyttet til avlyste eller nedskalerte kulturarrangementer.

– Departementet har fått mange gode innspill i høringsrunden som vi har brukt tid på å vurdere, enkelte av disse har vi tatt inn i forskriften sier Abid Raja.

Etter innspill i høringsrunden har blant annet forslaget om at kompensasjon ikke kan føre til et positivt driftsresultat (EBITDA) blitt endret til at kompensasjon ikke kan gi et positivt ordinært resultat før skattekostnad. Videre har kravet om at kompensasjon ikke kan gi et positivt resultat blitt fjernet for selvstendig næringsdrivende, fordi disse er avhengig av overskudd for å kunne ta ut lønn.  Det tillates for selvstendig næringsdrivende at kompensasjon kan gi et positivt resultat før skattekostnad på 108 242 kroner per kompensasjonsperiode (dvs. per kvartal).