Historisk arkiv

Barn og unge under 20 år kan trene som normalt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Fra mandag 18. januar justerer regjeringen anbefalingene og åpner for at barn og unge under 20 år kan gjenoppta ordinær trenings- og fritidsaktivitet både ute og inne, men kamper, cuper og stevner må fortsatt utsettes. Samtidig anbefaler regjeringen at alt seriespill i toppidretten utsettes i to uker.

– Å få barn og unge i gang igjen har vært vår fremste prioritet, og jeg er veldig glad for at smittetallene nå tillater at barn og unge igjen kan trene og drive aktivitet i sine lokale idrettslag. Samtidig er smittesituasjonen veldig skjør, derfor har vi bedt Norges idrettsforbund om å henstille særforbundene om å utsette alt seriespill i toppidretten i to uker, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Regjeringen ønsker å minimere unødvendig forflytning på tvers av ulike kommuner og regioner. Det er på bakgrunn av dette at det anbefales at seriespillet i toppidretten utsettes med to uker.

For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger gjennomføres. Dette gjelder også kulturaktiviteter, som dans og drama via de kommunale kulturskolene. Kamper, cuper, og stevner må imidlertid fortsatt utsettes.

– Målet med tiltakene er at vi skal få smittetallene ned på et nivå som tillater at vi åpner opp ytterligere uten å risikere en ny stor nedstengning, sier Raja.

Situasjonen skal vurderes på nytt om to uker.

Veileder: Smittevern for idrett. Se kapittel 2 om Arrangementer, treningsareal og garderober  (Helsedirektoratet.no)

I områder med stort smittetrykk kan det være andre lokale anbefalinger og regler som gjelder, sjekk for din kommune.