Stimuleringsordningene for kultursektoren gjelder fra 8. desember

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Den bebudede stimuleringsordningen for kultursektoren gjeninnføres allerede med virkning fra 8. desember. Dette innebærer at arrangører av allerede planlagte konserter ol. i desember som må redusere antall fysiske deltagere eller besøkende på arrangementet vil kunne søke ordningen og få eventuell støtte utbetalt i ettertid.

- Som tidligere varslet gjeninnfører vi nå stimuleringsordningene for kultursektoren som ble avviklet i oktober. Ordningen videreføres, og vi har bestemt at virketidspunktet for gjeninnføringen av stimuleringsordningene for kultursektoren blir allerede 8. desember, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

- Omikronvarianten rammer oss alle hardt og jeg vet veldig godt hvor vanskelig det er å planlegge for arrangementer i en tid der smittesituasjonen er uforutsigbar og reglene endres på kort varsel. For å gi noe mer trygghet for at bransjen skal tørre å planlegge og gjennomføre konserter og andre kulturaktiviteter til tross for usikkerhet innføringer vi nå stimuleringsordningene igjen fra og med 8. desember.

- Tilskuddet kan blant annet gis til gjennomføring av billetterte kulturarrangement som må redusere antall fysiske deltagere eller besøkende på grunn av krav eller begrensninger knyttet til covid-19-utbruddet. Dette er et viktig bidrag til hele verdikjeden i kulturbransjen fordi den hjelper arrangører å overholde økonomiske forpliktelser til for eksempel underleverandører i samsvar med inngåtte avtaler, sier statsråden.

Kulturrådet administrerer ordningen og det vil komme mer informasjon om søknadsprosessen så snart forskriften er fastsatt av Kulturdepartementet: Informasjon til kulturlivet om koronasituasjonen - kulturradet.no