Historisk arkiv

Tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner utbetales i mai

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet vil utbetale midler fra Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner allerede i mai for å bidra til å opprettholde aktivitet hos store landsdekkende samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner innenfor helse, sosiale tjenester, krisehjelp, støttearbeid, natur- og miljøvern og dyrevern, og rednings- og beredskapsoppgaver.

- Vi er avhengige av de frivillige organisasjonenes beredskap og kompetanse når krisen oppstår, og vi legger derfor opp til en så rask utbetaling av tilskudd som mulig til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Dette vil bidra til at organisasjonene i større grad kan fortsette aktiviteter og tiltak for å bistå i koronasituasjonen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Kulturdepartementet vil utarbeide en midlertidig forskrift for å sikre utbetaling til organisasjonene allerede i løpet av mai. Organisasjoner som mottok tilskudd fra ordningen i 2019 vil motta tilskudd i 2020 basert på årsregnskap fra 2018. Organisasjoner som fyller vilkårene i forskriften, men som ikke mottok midler i 2019, kan søke basert på årsregnskap fra 2018.

Søknadsfristen er normalt 1. september og utbetaling skjer i desember. I år vil søknadsfristen bli allerede i april.

Nærmere informasjon om ordningen og søknadsfrist vil fremkomme på Kulturdepartementets og Lotteritilsynets nettsider i løpet av april.