Historisk arkiv

Utbrudd av mutert virus i Halden og Sarpsborg påvirker barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

I forbindelse med at det er bekreftet smitte av den engelske varianten av koronaviruset i Halden og Sarpsborg har regjeringen, etter ønske fra de berørte kommunene, iverksatt en rekke strenge tiltak for å stanse utbruddet. Tiltakene påvirker også barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler.

Regjeringen har vedtatt å inkludere flere kommuner i de regionale tiltakene tilsvarende utbruddet i Nordre Follo. Dette er gjort etter dialog med kommunene.

For en uke siden innførte regjeringen strenge tiltak i Nordre Follo og de omkringliggende kommunene der risikoen for at viruset skulle spre seg var størst. Denne gruppen kalles ring 1-kommunene, og har de strengeste tiltakene fra regjeringens beredskapsplan.

Regjeringen innførte også forsterkede tiltak i kommunene som ligger i randsonen til området der risikoen spredning var høyest. Denne gruppen kalles ring 2-kommunene, og har de nest strengeste tiltakene fra regjeringens beredskapsplan.

I forbindelse med utbruddet i Halden og Sarpsborg har regjeringen besluttet at følgende kommuner skal inn i ring 1 og ring 2:

Ring 1
Sarpsborg (ny)
Halden (ny)
Moss (planlagt å gå inn i ring 2 fra og med 3. februar, men er i ring 1 inntil videre)
Våler (planlagt å gå inn i ring 2 fra og med 3. februar, men er i ring 1 inntil videre)

Ring 2
Fredrikstad (ny)
Hvaler (ny)

Følgende kommuner er allerede i ring 2, og vil fortsette å være det inntil videre:
Indre Østfold
Skiptvet
Rakkestad
Råde
Marker (planlagt å utgå fra ring 2 fra og med 3. februar)

Tiltakene gjelder fra midnatt, natt til mandag 1. februar og i første omgang frem til og med 10. februar.

Som det fremgår av oversikten er noen av kommunene i ring 2 også omfattet av utbruddet i Nordre Follo. Det er derfor mulig at de tiltakene som er varslet nedskalert fra onsdag 3. februar ikke vil omfatte disse kommunene. Det vil bli tatt stilling til dette innen tirsdag 2. februar.

Tiltak i ring 1:
Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler

  • Skoler og barnehager: Rødt nivå i barnehage, barneskole og ungdomstrinn i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen. Kommunal smittevernmyndighet kan beslutte å stenge skolene og barnehagene dersom det er nødvendig for å forberede rødt nivå eller dersom smittesituasjonen tilsier det.
  • Videregående skoler stenges, og det er digital undervisning.
  • Universiteter, høyskoler og fagskoler: All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.
  • Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig.

Tiltak i ring 2:
Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler

  • Gult nivå i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler, i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen.
  • Rødt nivå i videregående skoler, i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen.
  • Universiteter, høyskoler og fagskoler: All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.
  • Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig.

Totaloversikten over alle tiltakene, anbefalingene og hvilke kommuner som ligger inne i ring 1 og 2  her