Historisk arkiv

Innstramninger i ordningen med karantenehotell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Det er innført tre viktige endringer i ordningen med karantenehotell; karantenehotell på første ankomststed, registreringsplikt på hotellet og kontroll på hotellet.

Bakgrunnen er et sterkere smittetrykk i utlandet og mer smittsomme virusvarianter på kontinentet. Helsemyndighetene er også tydelige på at vi må sørge for at karanteneperioden gjennomføres på en smittevernfaglig trygg måte.

Tre viktige endringer:

  1. Første ankomststed: Personer i innreisekarantene må oppholde seg på karantenehotell på første ankomststed.
  2. Registreringsplikt: De som skal oppholde seg på karantenehotell plikter å registrere seg på hotellet ved ankomst.
  3. Kontrollordning: Kommunene skal i samarbeid med hotellene etablere en kontrollordning der dedikerte personer holder oppsyn med at de som er i karantene, følger retningslinjene. Dette var tidligere en anbefaling. Nå blir det pålagt.

Disse tre tiltakene vil redusere risikoen for smittespredning, og det vil sikre at kommunene har oversikt over hvor de som skal gjennomføre karantenen sin befinner seg.

Reglene for hvem som må i karantene endres ikke.