Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Vil sikre Koronakommisjonen tilgang til informasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår en ny lov som gir Koronakommisjonen tilgang til taushetsbelagte opplysninger.

– Vi vil gi Koronakommisjonen et best mulig grunnlag for å gjøre jobben sin, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Målet med forslaget er å sikre at Koronakommisjonen får informasjon som er nødvendig for at de skal kunne kartlegge alle relevante sider ved håndteringen av utbruddet. Kommisjonen kan ha behov for informasjon som omfatter taushetsbelagte opplysninger. Lovforslaget innebærer at offentlige myndigheter, personer som er underlagt profesjonsbestemt taushetsplikt, og personer som har taushetsplikt på annet grunnlag, uhindret av taushetsplikten kan gi opplysninger til kommisjonen.

– Det er viktig at Koronakommisjonen får se på alle sider av myndighetenes håndtering, det er slik vi lærer og blir bedre, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Lovforslaget pålegger Koronakommisjonen minst like streng taushetsplikt som avsenderen av de taushetsbelagte opplysningene. Kommisjonens taushetsplikt vil gjelde også etter at kommisjonen har avsluttet oppdraget sitt.

Forslaget inneholder også regler om behandling av personopplysninger, arkivering og kassasjon av dokumenter og forbud mot at opplysninger kommisjonen mottar, kan brukes som bevis i senere rettssaker.

Les om Koronakommisjonens oppdrag og arbeid på Koronakommisjonens egne nettsider.