Historisk arkiv

Ny nemnd for klager på Koronakommisjonens avslag i innsynssaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Det er i dag fastsatt i statsråd at klager over Koronakommisjonens avgjørelser etter offentleglova skal avgjøres av en uavhengig klagenemnd.

– At journalister og andre kan undersøke myndighetenes håndtering av pandemien er viktig for tilliten til beslutningene vi tar. Nå har vi fått på plass en uavhengig nemnd som kan behandle klager på kommisjonens avgjørelser i innsynssaker, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Statsministerens kontor har til nå vært klageinstans for Koronakommisjonens avgjørelser. Den nye nemnda vil behandle klager i alle saker hvor Koronakommisjonen har avslått krav om innsyn, helt elles delvis. Nemnda vil også behandle klager over måten innsyn blir gitt på og klager over andre vilkår som blir gitt i forbindelse med innsyn.

– Nemnda er sammensatt av høyt kompetente jurister fra hele landet med omfattende erfaring fra behandling av innsynssaker og annen forvaltningsrett, sier Monica Mæland.

Hvis en sak for nemnda gjelder dokumenter som omhandler arbeidsgiveren til et av medlemmene, skal ikke det aktuelle medlemmet delta i behandlingen av saken. Normalt vil et varamedlem da delta i stedet.  

Klagenemnda skal ledes av Anna Camilla Selman, kommuneadvokat i Oslo.

Øvrige medlemmer:

  • Lars Marius Heggberget, kommuneadvokat i Trondheim
  • Gunnar Ove Hæreid, assisterende fylkesmann i Vestland

Varamedlemmer:

  • advokat Marianne Olssøn for lederen Selman,
  • advokat Rajvinder Singh Bains for de andre medlemmene.