Historisk arkiv

Korona-veileder for kollektivtransporten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

En veileder for smittevern på buss, tog, trikk, passasjerbåt, ferjer og andre offentlige transportmidler er nå klar.

– Tydelige og praktiske råd om hvordan transportselskapene kan drive godt smittevern er viktig framover. Mange har hjemmekontor, og det letter trykket på kollektivtransporten. Samtidig er hverdagen på vei tilbake, med barnehager og skoler som åpnes for mange.  Etter hvert som nå flere kommer til å reise, trengs det gode og praktiske løsninger for smittevern i offentlig transport, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Det er Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som har utarbeidet smittevernveilederen, med innspill fra transportbransjen.

– Det skal oppleves som trygt å reise kollektivt og med drosje, både for passasjerer og ansatte. Veilederen som nå er på plass hjelper både transportselskapene og passasjerene til godt smittevern, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 

Oppdatert veileder

Merk at innholdet i veilederen er endret etter at denne pressemeldingen ble skrevet: Oppdatert veileder fra Helsedirektoratet

Fra veilederen

Råd til virksomheten

 • Informasjon til reisende: Virksomheten bør sørge for å gjøre tilgjengelig informasjon om anbefalte smitteverntiltak for de reisende, for eksempel ved å henge opp plakater på holdeplasser, inne på transportmidlene mv. Alle reisende bør gis informasjon om at de ikke skal bruke offentlige kommunikasjon dersom de har luftveissymptomer eller hvis de er i hjemmekarantene eller hjemmeisolasjon.
 • Informasjon og opplæring til ansatte: Virksomheten bør sikre at alle ansatte er kjent med smitteverntiltakene som gjelder for virksomheten, og legge til rette for at disse kan følges.
 • Reiser med plassbestilling: Virksomheten bør sørge for at det ikke selges flere plassbilletter enn det som gjør det mulig å ivareta tilstrekkelig avstand mellom reisende, maks 50 prosent av passasjerkapasiteten på transportmiddelet. Det anbefales at passasjerene sitter spredt, for eksempel på annethvert sete (gjelder ikke for husstandsmedlemmer).
 • Reiser uten plassbestilling: Virksomheten må utarbeide rutiner for å hindre trengsel på sine transportmidler. For å ivareta tilstrekkelig avstand mellom reisende, bør maks 50 prosent av passasjerkapasiteten på transportmiddelet brukes. Det anbefales at passasjerene sitter eller står spredt. Ved lengre reiser bør man ha plassbestilling.
 • Rutiner for å holde avstand mellom reisende: Virksomheten bør utarbeide rutiner som gjør det mulig å ivareta tilstrekkelig avstand mellom reisende. Situasjoner der det for eksempel kan være behov for ekstra tilrettelegging er ved av-/påstigning, i venteområder, ved billettautomater/-skranker osv. Det bør også foreligge rutiner for å håndtere situasjoner ved trengsel.
 • Rutiner for renhold: Virksomheten skal sørge for god rengjøring av transportmidler og av andre områder der de reisende oppholder seg som er tilknyttet virksomheten. Felles kontaktpunkter bør rengjøres hyppig, flere ganger daglig. Vanlige rengjøringsmetoder og -midler kan benyttes. Eksisterende renholdsrutiner bør gjennomgås for å sikre tilstrekkelig godt renhold.
 • Rutiner for hånd- og hostehygiene: Virksomheten bør legge til rette for at passasjerene kan utføre god hånd- og hostehygiene. Det bør finnes tørkepapir, avfallspunkter og hånddesinfeksjon på utsatte punkter, spesielt i avgangshaller/terminaler, venteområder og på lengre reiser.

Råd til passasjerer

 • Ikke reis hvis du er syk: Hvis du er syk eller mistenker at du er syk bør du ikke reise med offentlig kommunikasjon.
 • Er reisen nødvendig? Vurder nødvendigheten av å gjennomføre reisen.
 • Bruk sykkel og andre transportmidler: Kan du sykle, gå eller å bruke andre transportmidler istedenfor å bruke offentlig kommunikasjon, dersom det er mulig.
 • Unngå rush: Forsøk å legge reisen til et tidspunkt utenfor rushtiden for å redusere trengsel på offentlig kommunikasjon, på holdeplasser, i havner osv.
 • God hostehygiene: Unngå å hoste og nyse i retning av medpassasjerer. Dersom du må hoste eller nyse bør du gjøre dette i et engangslommetørkle eller i albuekroken.
 • God håndhygiene: Sørg for å ivareta god håndhygiene både før, under og etter reisen. Vær ekstra oppmerksom på dette når du har vært i direkte kontakt med felles berøringspunkter, slik som håndtak, signalknapper, armlener mv. Unngå å berøre flater når det ikke er nødvendig.
 • Hold avstand: Forsøk å holde god avstand til andre passasjerer. Det anbefales å holde en avstand på minst en meter til andre medpassasjerer på offentlige transportmidler. Dersom du ser at det er trengsel på transportmiddelet du hadde planlagt å reise med, bør du vurdere å vente til neste avgang eller å utsette reisen ytterligere.
 • Vis hensyn til andre reisende: Sørg for å vise hensyn til medpassasjerer og andre reisende, spesielt eldre personer.

Veilederen er tilgjengelig på nett hos Helsedirektoratet