Historisk arkiv

Åpner for grønt tiltaksnivå i barnehager og skoler og mer fysisk undervisning for studentene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Fra og med 27. mai kan kommuner med lite smitte beslutte selv om de skal gå til grønt nivå i trafikklysmodellen for barnehager, skoler og SFO. I tillegg åpnes det for økt bruk av fysisk undervisning ved fagskoler, høyskoler og universiteter.

Det grønne tiltaksnivået i trafikklysmodellen har ikke vært i bruk før nå. Frem til nå har det vært bestemt nasjonalt at alle barnehager og skoler skal være på gult tiltaksnivå, og kommuner med mye smitte har hatt rødt nivå. Fra 27. mai bestemmes ikke lenger tiltaksnivået nasjonalt, men kommunene skal bestemme selv ut fra smittesituasjonen lokalt.

– Nå åpner vi for at kommuner under gitte forutsetninger kan ta i bruk det grønne nivået. Grønt nivå vil bety en mer normal barnehage- og skolehverdag. Vi har en nedadgående smittetrend de fleste steder, og vi mener det er riktig at kommunene nå i større grad får bestemme nivå selv, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Kommunene må vurdere nivå ut fra smittesituasjonen lokalt

Forutsetningen for å gå over til grønt nivå, er at kommunen har lite smitte over tid, god testkapasitet og løpende oversikt over antall smittetilfeller. De må også ha en plan for rask oppskalering til gult eller rødt tiltaksnivå. Det er kommunen som avgjør tiltaksnivået. Dette gjelder også for videregående skoler. Det er viktig at kommunen har dialog med fylkeskommunen som skoleeier om trafikklysnivå i videregående skole. 

– Noen kommuner har en slik smittesituasjon at de vil ha behov for å opprettholde gult nivå frem til sommerferien. Men jeg tror også at mange går og venter på muligheten til å lette på tiltak, og jeg er veldig glad for at de nå får den muligheten. Jeg håper også at de aller fleste skoler og barnehager kan starte opp igjen på grønt nivå til høsten, sier Melby.

Det vil fortsatt være smitteverntiltak på grønt nivå

Grønt nivå betyr blant annet at det kan være vanlig organisering av klasser og grupper. Kohortene utgår, og barn og elever kan være sammen på tvers av avdelinger, klasser og trinn. Men det vil fortsatt være smitteverntiltak. Ingen syke skal møte i barnehagen eller på skolen, det skal være god hygiene og normalt renhold, og man skal fortsatt unngå fysisk kontakt som håndhilsing og klemming. Ansatte er fortsatt anbefalt å holde avstand til andre ansatte.

Mange studenter vil få mer fysisk undervisning

Den nasjonale anbefalingen ved fagskoler, høyskoler og universiteter betyr at studenter landet over kan få mer fysisk undervisning. For å sikre kontroll på smitten innføres det økt bruk av jevnlig testing, registrering av hvem som er til stede og seteplassering for å lette smittesporing.

– Jeg vet at studentene savner både det faglige og sosiale. Derfor prioriteres de i denne runden også. Det at flere nå får tilgang på lærestedene betyr også at det vil være mulig å ta igjen noe av den tapte undervisningen. Sakte, men sikkert beveger vi oss mot en mer normal studiehverdag, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Selv om regjeringen åpner mer opp i de nasjonale anbefalingene kan det fortsatt være strengere regler lokalt hvis smittesituasjonen tilsier det. 

Mer informasjon: