Historisk arkiv

Strengere regler for cruise på Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har nå vedtatt å stramme inn muligheten for å tilby reiselivsaktiviteter i form av cruise på Svalbard.

Det innføres et forbud mot gjennomføring av reiselivsaktiviteter i form av cruise på Svalbard. Dette gjelder ikke dagscruise og cruise som startes og avsluttes på Svalbard med fartøy som har inntil 30 personer (mannskap og passasjerer) om bord og overnatting inngår som en del av cruiset. Reglene vil i første omgang vare til 1. november.

– Smitte om bord på et cruiseskip krever store ressurser for å begrense utbruddet, og medfører en rekke praktiske utfordringer. Dette gjelder særlig på Svalbard der cruisevirksomhet innebærer særlige utfordringer både for helse – og redningsberedskapen. Derfor er det nødvendig med en regelendring som senker risikoen for et lignende utbrudd slik som på Hurtigruten, sier helse og omsorgsminister Bent Høie.

I juni åpnet regjeringen for at det kunne gjennomføres kyst- og ekspedisjonscruise på og rundt Svalbard. I etterkant av smitteutbruddet på Hurtigruten fikk Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere om regelverket og veilederne knyttet til kystcruise burde endres. Helsedirektoratet mener det er nødvendig og forholdsmessig å innføre et forbud mot gjennomføring av reiselivsaktiviteter i form av cruise på Svalbard med noen unntak. Dette følger regjeringen opp og forskriftsfester et forbud mot å tilby reiselivsaktiviteter i form av cruise på Svalbard. Unntatt fra forbudet er dagscruise og cruise som startes og avsluttes på Svalbard med fartøy som har inntil 30 personer (mannskap og passasjerer) om bord og overnatting inngår som en del av cruiset. Fartøyet kan ikke ta ombord nye passasjerer etter oppstart av cruiset.

Virksomheter som tilbyr dagsturer med båt må fortsatt følge kravene i veileder for reiseliv på Svalbard. Virksomheter som tilbyr cruise som startes og avsluttes på Svalbard med fartøy som har inntil 30 personer (mannskap og passasjerer) om bord og overnatting inngår som en del av cruiset må følge kravene i veilederen for kystcruise på og rundt Svalbard, herunder kravet om at båtene må kunne returnere til fastlandet dersom det oppstår smitte om bord.

Regjeringen vil gjennomføre en vurdering av forskriftsendringen innen 1. november 2020.