Historisk arkiv

Muntlig eksamen går som vanlig våren 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

For avgangselever på studieforberedende og påbygg i videregående skole vil like mange som vanlig komme opp til muntlig eksamen denne våren. Muntlig-praktisk og praktisk eksamen vil ikke bli gjennomført. På 10. trinn vil alle elever komme opp i muntlig eksamen som vanlig.

- Regjeringen har besluttet å lytte til utdanningssektoren som mener det vil være for krevende å gjennomføre muntlig og muntlig-praktisk eksamen for alle på studieforberedende VG3 og påbygg. Vi har stor forståelse for at elever og lærere står i en vanskelig tid. Derfor er det ikke riktig å gjøre endringer i eksamenstrekket nå, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

I februar besluttet regjeringen å avlyse vårens skriftlige eleveksamener og også å avlyse muntlig-praktiske og praktiske eksamener. Årsaken var smittevern og fordi det har vært ulike forhold for opplæringen ved skolene rundt om i landet. Muntlige eksamener ble ikke avlyst.

Vanligvis vil alle på 10.trinn komme opp til muntlig eksamen, men på Vg3 og påbygg blir elevene trukket til å gå opp i enten muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk eksamen. I år ble både praktiske og muntlig-praktiske eksamener avlyst samtidig med skriftlige eksamener.

- Vi ønsker å sikre en mest mulig rettferdig eksamensordning, også under pandemien. Eksamen gir elevene en mulighet til å få en ekstern vurdering av sin kompetanse. Dette var bakgrunnen for at vi ønsket å se på mulighetene for likevel å gjennomføre både muntlig eller muntlig-praktisk eksamen slik at alle avgangselevene på Vg3 og påbygg fikk en lokalt gitt eksamen. Vi ser likevel at det vil være for krevende å få gjennomført dette, sier Melby.

Lytter til tilbakemeldingene fra sektoren

Regjeringens forslag om å gjøre midlertidige endringer i regelverket om eksamen for at alle avgangselevene skulle få en lokalt gitt eksamen har vært på høring, og det kom inn nærmere 400 høringssvar.

Høringssvarene ga et samlet inntrykk av at endringer i eksamenstrekket i VG3 og påbygg vil føre til mye merarbeid for skolesektoren.

- Vi er selvsagt lydhøre for disse tilbakemeldingene og derfor gjør vi ikke noen endringer. Det betyr at alle på 10.trinn vil ha muntlig eksamen, og at mange av avgangselevene i videregående vil få muntlig eksamen gjennom det ordinære trekket, sier Melby.

Hvilke elever som blir trukket ut til muntlig eksamen vil først offentliggjøres 48 timer før eksamen skal gjennomføres. Det betyr at alle elever må jobbe som om de kan komme opp til eksamen.

Dette er beslutningen om eksamen våren 2021:

  • Alle skriftlige eksamener avlyses for elever.
  • Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses for elever.
  • Lokalgitt muntlig eksamen for 10. trinn gjennomføres.
  • Lokalgitt muntlig eksamen for elever på vg3 studieforberedende og påbygg gjennomføres.gjennomføres.
  • Muntlig eksamen avlyses for elevene på vg1 og vg2.
  • Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen. Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021gjennomfører eksamen sammen med privatistene.
  • Fag- og svenneprøver avlyses ikke, men gjennomføres etter gjeldende smitteverntiltak.