Historisk arkiv

Personer i risikogruppene får gratis influensavaksine i kommunen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen sørger nå for at de som er i risikogruppene vil bli tilbudt gratis vaksinasjon mot influensa i kommunene. De kan også bli vaksinert hos fastlegen mot en egenandel på 50 kroner. For personer som har frikort blir vaksineringen gratis også hos fastlegen.

– FHI har varslet om muligheten for en kraftig influensa- og RS-virussesong som vil komme på toppen av covid-19. Høy influensavaksinasjonsdekning i risikogruppene vurderes derfor som ekstra viktig før kommende sesong. Jeg oppfordrer derfor flest mulig i risikogruppene, inkludert barn, til å ta influensavaksinen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Barn i risikogruppene har større sannsynlighet for innleggelse i sykehus grunnet influensa.

– Tidligere år har mindre enn 20 prosent av barna som er i risikogruppen  tatt vaksinen. Vi må sørge for at tilbudet om vaksine er godt kjent. Nytt av året er at også barn som er født prematurt bør tilbys vaksine opp til fylte fem år, sier Høie.

Før 2020 måtte risikogruppene betale mellom 175 og 575 kroner for influensavaksinering, avhengig av hvor mye vaksinatøren tok betalt for å sette vaksinen. I 2020 åpnet regjeringen opp for at risikogruppene kunne bli vaksinert mot influensa hos fastlegen for 50 kroner, eller gratis om de hadde frikort.

– I år vil denne ordningen bli utvidet. Personer i risikogruppene vil bli tilbudt gratis vaksinasjon i kommunene. Ordningen med at pasienter i risikogruppene kan bli vaksinert hos fastlegen for 50 kroner videreføres. For de som har frikort, blir dette gratis, sier Høie.

Kommunene skal av beredskapsgrunner ha mye ledig kapasitet til koronavaksinasjon i "En normal hverdag med økt beredskap", og dette vil komme til nytte i forbindelse med influensavaksineringen.

Vaksinen i influensavaksinasjonsprogrammet blir tilgjengelig i løpet av oktober.

For sesongen 2021/2022 har Folkehelseinstituttet klart å anskaffe til sammen 1,84 millioner doser til risikogruppene og helsepersonell, hvor av om lag 241 000 doser holdes av til helsepersonell. I dette inngår også 40 000 doser av forsterket vaksine til de eldste og mest sårbare. Dette er en vesentlig økning fra i 2020, hvor det ble bestilt 1,2 millioner doser. Årets bestilling vil kunne gi en dekningsgrad på 100 prosent i målgruppene og 75 prosent av helsepersonell.

– Vi regner med at oppmerksomheten rundt vaksinering vil være stor i høst, og håper at fastlegene oppfordrer pasienter i risikogruppene til å ta vaksine når de er innom kontoret, sier Bent Høie.

Helsepersonell med pasientkontakt samt svinerøktere og andre som har nært kontakt med levende gris vil også bli tilbudt gratis vaksine, mens arbeidsgiver fortsatt må dekke kostnaden ved å sette selve vaksinen.

Fastlegene får et honorar for å sette vaksinen. Når det gjelder personell som kan utsettes for smitte i arbeidssituasjonen, skal arbeidsgiver sørge for at disse får informasjon om influensavaksine og dekket utgifter til vaksinering. Vaksinasjon av helsepersonell vil følge samme betalingsmodeller som tidligere.

Tall fra SSB for 2020/2021 indikerer at dekningen i fjor lå på rundt 48 prosent blant personer over 65 år. Dekningen var da høyere blant eldre med samtidig sykdom, og lavere blant unge med risikotilstander.

Følgende personer inngår i det vi omtaler som risikogruppene og anbefales influensavaksine på grunn av økt risiko for alvorlig sykdom (se fullstendig oversikt på Folkehelseinstituttets sider):

  • Alle over 65 år
  • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
  • Barn og voksne med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar (samt deres pårørende) og svært alvorlig fedme
  • Gravide i 2. og 3. trimester, samt gravide i 1. trimester som har kronisk sykdom eller er helsepersonell