Historisk arkiv

Barn slipper å legge frem Covid-19 test

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag vedtatt endringer i forskriften om innreiserestriksjoner. Dette gjelder for barn under 12 år og utlendinger som er fastboende på Svalbard.

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag vedtatt endringer i forskriften om innreiserestriksjoner for utlendinger. Endringen innebærer blant annet at noen flere grupper unntas fra kravet om å fremlegge negativ covid-19-test ved innreise til Norge når de kommer fra røde land. For det første vil utlendinger som er fastboende på Svalbard unntas fra kravet om å legge frem attest på negativ test, for det andre unntas barn under 12 år. Bakgrunnen for det siste er at barn har en mindre rolle i smittespredningen, og det viktigste er å teste eldre ungdommer og voksne.

I tillegg åpnes det for innreise for forskere med egne midler, som er gitt oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 6-20. Disse forskerne vil imidlertid være underlagt kravet om negativ test, samt regler om innreisekarantene i covid-19-forskriften.

Endringene trer i kraft ved midnatt 20. november 2020.

G-28/2020 – Revidert rundskriv om ikrafttredelse av forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen