Historisk arkiv

Flere må på karantenehotell og innreiserestriksjonene forlenges

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Personer som reiser på unødvendige fritidsreiser til utlandet må på karantenehotell når de kommer tilbake til Norge. I tillegg forlenges dagens strenge innreiserestriksjoner, som gjør at det i all hovedsak kun er utlendinger bosatt i Norge som får komme til landet, i utgangspunktet frem til 7. april.

Fritidsreisende må oppholde seg på karantenehotell minst frem til negativt svar på test, tatt tidligst tre dager etter ankomst. Det vil ikke være en plikt for kommunene å tilby test, eller en rettighet å bli testet på dag 3.

– Vi står i en krevende smittesituasjon. De nye virusvariantene øker risikoen for å bli smittet i utlandet og gjør det enklere å smitte andre når man kommer hjem igjen. Derfor endrer vi nå regelverket slik at de som returnerer til Norge etter unødvendige fritidsreiser til utlandet, må gjennomføre karantenen på hotell, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Begrunnelsen for endringene er at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler å forsinke introduksjon og spredning av de mer smittsomme virusvariantene så mye som mulig. De understreker også at strenge innreiserestriksjoner for fritidsreiser fortsatt bør opprettholdes. Hovedformålet med karantenehotell er å sikre at karantenen gjennomføres på et egnet sted og dermed at vi unngår spredning av importsmitte. Det er særlig import av muterte virusvarianter som det nå er avgjørende at vi klarer å stoppe. Karantene på karantenehotell gir bedre kontroll med at kravene til innreisekarantene etterleves.

Siden 23. februar 2021 har personer som er bosatt eller har fast bopel i Norge vært unntatt fra kravet om karantenehotell. Nå endres covid 19-forskriften, og kun personer som har vært på nødvendig reiser er unntatt. Arbeidsreiser regnes som nødvendige, når arbeidsgiver bekrefter at formålet med reisen er nødvendig arbeid.

– Dette er strengt, og noen vil reagere på at karantenen ikke kan gjennomføres hjemme. Mange savner kjærerester og familie i utlandet, og derfor har det vært viktig for regjeringen å varsle om dette så raskt som mulig. Statsministeren varslet allerede Stortinget om dette 9. mars, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Det vil være unntak for sterke velferdshensyn, som å være sammen med mindreårige barn, fødselen til eget barn, besøke døende eller alvorlig syke i nære familie og deltakelse i begravelsen til nært familiemedlem.

Dagens endringer endrer ikke på hvem som skal i karantene. Karantenen er fortsatt på ti dager og kan forkortes etter syv dager ved negativ test. Andre regler knyttet til ordningen om karantenehotell endres heller ikke. Egenandelen er fortsatt på 500 kroner per natt for privatpersoner og 250 kroner for barn mellom 10 og 18 år som bor på foreldrenes rom.

Reglene gjelder fra og med natt til onsdag 17.03.2021.

Endringer i reglene om karantenehotell trer i kraft 19. mars (se pressemelding av 16. mars 2021)

Innstramningene i innreiserestriksjonene fra 29. januar 2021 videreføres inntil videre, i første omgang til og med 7. april 2021. Også etter 7. april vil det være strenge innreiseregler, men regjeringen vil før påske vurdere om det fra denne datoen kan åpnes for innreise for enkelt grupper.

Vi viser også til pressemeldingen 12. mars 2021 fra Helse- og omsorgsdepartementet «Slik kan påsken tilbringes».