Historisk arkiv

Koronasituasjonen: Justis- og beredskapsministerens orientering 12. mars 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Kjære alle sammen, god fredag.

Vi nærmer oss påsken, en høytid hvor mange pleier å reise til utlandet på ferie.

Slik blir det ikke i år, og jeg vil sterkt anbefale alle om å holde seg i Norge, med mindre det er strengt nødvendig å reise.

For de som allikevel velger å reise utenlands, ønsker vi strengere kontroll av gjennomførinen av karantenen.

Derfor endrer vi nå regelverket, slik at de som returnerer til Norge etter unødvendige reiser til utlandet, må gjennomføre karantenen på hotell.

Denne gruppen må oppholde seg på karantenehotell frem til negativt svar på test tatt tidligst på dag 3.

Dette er strengt, og noen vil reagere på at karantenen ikke kan gjennomføres hjemme.

Det forstår jeg.

Men det er slik at Helsedirektoratet og FHI anbefaler å forsinke introduksjon og spredning av de mer smittsomme virusvariantene så mye som mulig.

De understreker også at strenge innreiserestriksjoner for fritidsreiser fortsatt bør opprettholdes.

Hovedformålet med karantenehotell er å sikre at karantenen gjennomføres på et egnet sted og dermed at vi unngår spredning av importsmitte.

Det er særlig import av muterte virusvarianter som det nå er avgjørende at vi klarer å stoppe.

Karantene på karantenehotell gir oss bedre kontroll med at kravene til innreisekarantene etterleves.

Vi så også i forbindelse med julehøytiden økt reisevirksomhet inn og ut av Norge, og at disse reisene i hovedsak ble gjennomført av personer bosatt i Norge.

Som alle vet kom det en smitteoppblomstring etter jul, og det er dette vi vil unngå denne gangen.

Så vil det selsvagt være noen unntak fra denne innstrammingen.

De som gjennomfører strengt nødvendige reiser begrunnet i sterke velferdshensyn, som samvær med barn, besøke alvorlig syke, delta i begravelse og lignende, vil kunne følge de vanlige karantenereglene.

Det samme gjelder nødvendige arbeidsreiser.

Reglene gjelder fra og med natt til onsdag.

**

Så er det også slik at dagens strenge innreiserestriksjoner vil videreføres, og foreløpige gjelde frem til 7. april.

Strenge innreiseregler vil videreføres også etter dette, men vi vil fremover vurdere om det fra den 7. april kan åpnes opp for noen få, utvalgte grupper.

**

Og med det gir jeg ordet til Bent.