Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Endringer i reglene om karantenehotell trer i kraft 19. mars

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Fredag varslet regjeringen at det i natt ville bli innført nye regler om plikt til opphold på karantenehotell for personer bosatt i Norge etter unødvendige fritidsreiser til utlandet. Ikrafttredelsen er utsatt til natt til fredag 19. mars.

Den nye regelen innebærer at personer bosatt i Norge, som hittil har hatt et generelt unntak fra plikten til opphold på karantenehotell etter utenlandsreiser, vil måtte oppholde seg på karantenehotell inntil negativt resultat på test avlagt tidligst dag 3 etter innreise.

Det vil bli gjort unntak for arbeidsreiser og andre reiser som anses nødvendige av sterke velferdshensyn, som å være sammen med mindreårige barn, fødselen til eget barn, besøke døende eller alvorlig syke i nære familie og deltakelse i begravelsen til nært familiemedlem.

Utsettelsen av ikrafttredelse gjøres av hensyn til personer bosatt i Norge som nå befinner seg i utlandet, og som har behov for informasjon om de nye reglene før de returnerer til Norge.