Historisk arkiv

Innreise til Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Det er ikke lenger krav om negativ test før innreise eller krav til innreiseregistering ved ankomst til Norge.

Ikke lenger innreisekrav 

Forskriftsfestede krav om negativ test før innreise og krav til innreiseregistering ved ankomst til Norge er opphevet.

Regler for reise til Svalbard

Fra og med 2. mars er det ikke lenger testplikt før avreise og ved ankomst til Svalbard. Den midlertidige stansen i internasjonale charterflyginger til og fra Svalbard oppheves også. Samtidig anbefales uvaksinerte å være forsiktige med å reise til Svalbard.

--

Korrigering 8. mars: Endret på regler for reise til Svalbard.

Korrigering 14. februar: Presisert at innreisekrav er opphevet.

Korrigering 12. februar 2022: Oppdatert med nye retningslinjer.