De fleste koronatiltakene på Svalbard oppheves

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Testplikten før avreise og ved ankomst til Svalbard fjernes. Den midlertidige stansen i internasjonale charterflyginger til og fra Svalbard oppheves også. Samtidig anbefales uvaksinerte å være forsiktige med å reise til Svalbard.

I tillegg fjernes adgangen Sysselmesteren har til å gi regler om innreisekarantene på Svalbard. Alle endringene i covid-19-forskriften trer i kraft fra 1. mars 2022 kl. 24.00. 

– Uvaksinerte personer har en større risiko enn vaksinerte for å utvikle alvorlig sykdom dersom de smittes. De bør derfor tenke seg nøye om før de reiser til Svalbard. Helsetjenesten på Svalbard er begrenset og det er lang transportvei til fastlandet. Ved alvorlig sykdom på Svalbard kan man ikke forvente den type omfattende og avansert helsehjelp man ellers vil få på fastlandet, sier helse- omsorgsminister Ingvild Kjerkol. 

På grunn av smitteverns- og beredskapsmessige hensyn har det gjennom pandemien vært fastsatt særskilte smitteverntiltak for Svalbard.

– Jeg er glad for at tiden er inne for at vi nå kan fjerne så å si alle smitteverntiltakene også på Svalbard. Selv om pandemien ikke er over, og helseberedskapen på Svalbard fremdeles er sårbar, så er risikoen for at covid-19- smitte vil føre til en kritisk belastning av helseberedskapen på øya betydelig mindre nå enn tidligere under pandemien. Derfor kan vi gjøre disse endringene nå, noe som vil være positivt for Svalbard-samfunnet og det lokale næringslivet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Folkehelseinstituttet (FHI) mener at det i dagens situasjon ikke lenger er noen tydelig smittevernfaglig begrunnelse for å opprettholde særskilte smitteverntiltak for Svalbard. Helsedirektoratet er langt på vei enig i dette, men mener likevel beredskapsmessige hensyn tilsier videreføring av krav om test før avreise til Svalbard. Etter en helhetsvurdering har regjeringen kommet til at det ikke lenger er riktig å videreføre krav om test før avreise til Svalbard.

Både FHI og Helsedirektoratet er enig i at det ikke lenger vil være behov for å videreføre dagens testplikt etter ankomst til Svalbard eller Sysselmesterens adgang til å gi regler om innreisekarantene.

Samferdselsdepartementet har i dag også opphevet tidligere instruks av 2. juli 2020 til Luftfartstilsynet om å ikke gi dispensasjon til internasjonale charterflyginger til/fra Svalbard Lufthavn Longyear. Instruksen har vært begrunnet i særskilte smittevern- og beredskapshensyn og har kun åpnet for unntak i særlige tilfeller. Ved opphevelsen av instruksen er det lagt vekt på at det er et begrenset antall personer som normalt ankommer Svalbard direkte fra utlandet med charterfly.

Det eneste tiltaket som videreføres inntil videre, er Sysselmesterens hjemmel til å fastsette forbud mot å gå i land på Svalbard i enkelte situasjoner. For eksempel vil et stort smitteutbrudd på et av de større skipene kunne utfordre helseberedskapen på Svalbard. I slike situasjoner kan det være behov for at Sysselmesteren fastsetter ilandstigningsforbud.

– Regjeringen vil gjøre en helhetlig vurdering av om vi har nødvendig regelverk til å kunne reagere effektivt i smittesituasjoner knyttet til de store cruiseskipene som kommer til Svalbard utover våren og sommeren. Vi vil derfor gi et oppdrag til Helsedirektoratet og FHI om å utrede dette, sier Kjerkol.