Historisk arkiv

Lettelse i innreiserestriksjoner for familiemedlemmer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen gjør nå endringer i innreiserestriksjonene knyttet til covid-19 for å gjøre det enklere for familier å treffes og gjenforenes på tvers av landegrensene.

Med virkning fra 15. juni, endrer justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) bortvisningsforskriften for å utvide adgangen til innreise.

– Vi åpner nå for at blant annet EØS-borgere som skal besøke mindreårige eller voksne barn, foreldre eller besteforeldre i Norge, får reise inn på besøk, sier Mæland.

De begrensningene i adgangen til innreise som ble innført 16. mars for å hindre spredning av covid-19, har skapt problemer for familier som har villet treffes eller gjenforenes over grensene.

– EØS-borgere som skal bosette seg sammen med ektefelle eller samboer i Norge har allerede rett til innreise, men nå utvider vi adgangen til innreise til også å gjelde for familiemedlemmer fra tredjeland som har fått innvilget søknad om familieinnvandring, sier Mæland.

Nærmere detaljer vil fremgå av eget rundskriv fra departementet før 15. juni.