Mer normal hverdag for barn og unge

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen vil ha studentene tilbake på campus og kommunene skal selv bestemme tiltaksnivået i skole og barnehage. Det betyr at de aller fleste skoler og barnehager vil kunne drive på grønt nivå.

– For studentene betyr det at vi nå forventer at universiteter, høyskoler og fagskoler skal legge opp til mest mulig fysisk undervisning, så raskt som mulig. Det er ikke lenger antallsbegrensninger og det er unntak fra énmetersanbefalingen i undervisningen. Jeg er veldig glad for at vi kan få studentene tilbake til en mer vanlig hverdag på lærestedene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Regjeringen går nå bort fra de nasjonale anbefalingene om hvilket tiltaksnivå kommunene bør ha i skoler og barnehager. For barnehage og grunnskole betyr dette at anbefalingen om gult tiltaksnivå ikke gjelder lenger. 

– De aller fleste vil nå kunne drive på det laveste tiltaksnivået i trafikklysmodellen, men kommunen må fremdeles vurdere situasjonen lokalt. Grønt nivå vil gi en tilnærmet normal barnehage- og skolehverdag for barn og elever. Sammen med redusert isolasjonstid og avvikling av karanteneplikten vil det bety at flere barn, elever og ansatte kan være i barnehage og skole, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Kravet om smittevernfaglig forsvarlig drift videreføres for barnehage, skole og høyere utdanning. Ved lokalt behov kan kommunene med tilstrekkelig testkapasitet gjøre tester tilgjengelig på skoler og ved universiteter, høyskoler og fagskoler. Formålet er å gjøre tester enkelt tilgjengelig for personer som utvikler symptomer.

Hva er grønt nivå i barnehage og skole?

  1. Ingen syke skal møte i barnehagen eller på skolen
  2. God hygiene, god ventilasjon og normalt renhold
  3. Kontaktreduserende tiltak:
    • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
    • Avstand mellom ansatte
    • Vanlig organisering av avdelinger/grupper og barnehage- og skolehverdag