Historisk arkiv

Innfører nedjustert TISK i kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har besluttet å innføre nedjustert TISK i kommunene fra 27. september. Når det blir aktuelt å gå over til "En normal hverdag med økt beredskap", vil nedjustert TISK opprettholdes i en overgangsperiode på om lag fire uker.

– Stadig flere er fullvaksinert og smitten ser ut til å flate ut. Det vil likevel være behov for noe testing, isolering, smittesporing og karantene en stund til. Vi innfører derfor nedjustert TISK i kommunene fra 27. september, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Nedjustert TISK innebærer at færre må gå i karantene og at kommunene i mindre grad skal drive med smittesporing. Regjeringen legger opp til at nedjustert TISK videreføres i en overgangsperiode på om lag fire uker når det etter hvert blir aktuelt å gå over til "En normal hverdag med økt beredskap".

2. september ble det kjent at regjeringen planla å innføre en nedjustert TISK-strategi når kommunene var klare for det. Det har vært god dialog med kommunene om både innhold og ikrafttredelse.

Andre koronanyheter

Barn under 16 år unntas for registreringsplikt

Covid-19-forskriften endres slik at barn under 16 år unntas fra registreringsplikt i innreiseregistreringssystemet (IRRS). Endringene trer i kraft ved midnatt, natt til lørdag 18.09.

Vaksinasjon av utenlandske sjøfolk

Det er store forskjeller i hvilken grad utenlandske sjøfolk er vaksinert. Mange sjøfolk er ombord på fartøy i lengre perioder, med få muligheter til å bli vaksinert i eget hjemland. Regjeringen har derfor besluttet at vaksiner skal stilles kostnadsfritt til rådighet for rederier slik at sjøfolk ved norske havner kan vaksineres. Dette er i tråd med FHIs anbefaling. Rederiene skal selv stå for organiseringen av vaksinasjonen. Kommuner som ønsker det, kan også gi et tilbud til sjøfolk.

TISK står for testing, isolasjon, smittesporing og karantene. TISK har vært et sentralt tiltak for å beholde kontrollen på pandemien.

Det er tre nivåer av TISK:

Vanlig TISK innebærer at hvert enkelt tilfelle som oppdages medfører smittesporing av nærkontakter i regi av kommunen, at nærkontakter settes i karantene og oppfordres til å teste seg, og at påviste tilfeller går i isolasjon.

Forsterket TISK, som brukes ved kritiske smittesituasjoner, innebærer mer utstrakt testing og mer vektlegging av god gjennomføring av karantene og isolering.  

Nedjustert TISK, som innføres 27.09, innebærer økt bruk av selvtester, at færre må gå i karantene og at kommunene driver målrettet smittesporing til kun de mest smitteutsatte.