Historisk arkiv

Mer målrettet bruk av selvtester

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har besluttet at det offentlige skal tilby gratis testing for covid-19 så lenge sykdommen defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom. Selvtester skal prioriteres til personer med symptomer, uvaksinerte nærkontakter og for målrettet jevnlig testing blant uvaksinerte barn og unge.

– Hverdagen er heldigvis nå normal for de fleste. Stadig flere er fullvaksinert og smitten flater ut. Koronapandemien er imidlertid ikke helt over, og det vil være behov for noe testing fremover. Koronatesting vil fortsatt være gratis for innbyggerne, og staten vil på samme måte som før dekke kommunesektorens covid-19-utgifter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Gjennom hele koronapandemien har testing for covid-19 vært gratis. 27. september ble "nedjustert TISK" innført.  Det innebærer at færre må gå i karantene, og økt bruk av selvtester. I gjenåpningsfasen er derfor hyppig testing viktig for holde smitten nede. Helsemyndighetene anbefaler lav terskel for å teste seg ved symptomer, og uvaksinerte nærkontakter rådes til å teste seg ved eksponering.

Gratis og lett tilgjengelige selvtester kan føre til et overbruk. Basert på faglige anbefalinger fra Helsedirektoratet har regjeringen derfor besluttet at selvtester skal prioriteres til personer med symptomer, uvaksinerte nærkontakter og når det er aktuelt med målrettet jevnlig testing blant uvaksinerte barn og unge. Helse­direktoratet vil tildele kommunene selvtester ut fra denne prioriteringen. Kommuner vil da få en grunnbeholdning som gjør dem i stand til å ha et tilbud til prioriterte grupper, samt ha en beredskap for å dele ut tester ved lokale smitteoppblomstringer.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å gi kommunene råd om når selvtester skal være gratis og for hvem de skal prioriteres, samt komme med føringer for hvilke selvtester folk som ønsker det kan kjøpe selv.

Avvikler ordning med testing til koronasertifikat

Koronasertifikatet til innenlands bruk ble avviklet i forbindelse med overgangen til "En normal hverdag med økt beredskap" 25. september. Av den grunn avvikles også ordningen med testing til koronasertifikat ved bruk av private aktører.