Mer fleksibel lønnsstøtteordning

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

For at flere bedrifter skal kunne benytte seg av lønnsstøtteordningen foreslår regjeringen endringer som gir en mer fleksibel beregning av omsetningsfall. Forslaget innebærer at bedriftene kan velge om de ønsker å ta utgangspunkt i to år tilbake eller i oktober og november 2021 når de beregner omsetningsfallet sitt, som grunnlag for å søke lønnsstøtte.

– Vi har vært opptatt av å gjøre det litt mindre vanskelig for bedrifter og ansatte i månedene som nå kommer. Vi har lyttet til partene og innspill vi har fått de siste dagene. Derfor vil regjeringen nå foreslå at bedriftene selv kan velge hvilken av de to beregningsmåtene som passer best. Avkortingen for de som velger oktober og november, tas bort som følge av at alle nå kan benytte modellen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Regjeringen la frem et forslag til lønnsstøtteordning fredag 17. desember. Forslaget åpnet for at bedrifter som i desember og januar har en omsetningssvikt på minst 20 prosent kan søke lønnsstøtte for sine ansatte. Bedrifter kan velge om de vil ta utgangspunkt i omsetningen i samme måned to år tidligere eller oktober og november 2021, når de beregner omsetningsfallet sitt. Bedrifter som ikke eksisterte kan uavkortet bruke gjennomsnittlig omsetning i oktober og november 2021 som utgangspunkt for beregningen med det justerte forslaget.

– Vi er opptatt av at vi skal være innenfor statsstøtteregelverket, men samtidig bruke den fleksibiliteten som ligger der til det beste for norske bedrifter. Derfor er jeg optimistisk med tanke på de signalene ESA har kommet med i dag, sier finansministeren.

Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har avtalt et nytt møte med ESA mandag formiddag.