Historisk arkiv

Endringer i karanteneregler ved reiser fra Storbritannia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har besluttet at reisende som har vært i Storbritannia med virkning fra klokken 12:00 torsdag 13. mai skal ha de samme karantenereglene som reisende fra EØS/Schengen, og ikke falle innunder reglene for andre land utenfor EØS/Schengen.

-Reisende fra Storbritannia skal nå likebehandles med reisende fra EØS/Schengen når det gjelder karantenehotell. Det skyldes særlig at vi har god oversikt over smittesituasjonen i Storbritannia, som nå er blant de bedre i Europa. Storbritannia vil imidlertid fortsatt behandles som tredjeland etter innreiserestriksjonsregelverket, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

-Storbritannia er en sentral handelspartner og norsk næringsliv henter også nødvendig arbeidskraft fra landet. Det er derfor viktig for norsk næringsliv at Storbritannia er i samme kategori som andre EU/EØS-land når det gjelder regler for karantenehotell, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Endringene følger faglige anbefalinger fra Helsedirektoratet og FHI.