Historisk arkiv

Nyheter

Regjeringen gir 250 millioner kroner til vedlikehold av alpinanlegg og tivoli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Mange alpinanlegg mistet store deler av årsinntekten sin som følge av nedstengningen av Norge i mars. Nå har regjeringen satt av 250 millioner kroner til en tilskuddsordning som skal finansiere vedlikehold av alpinanlegg og fornøyelsesparker.

– Alpinanleggene ble hardt rammet av nedstengningen av Norge. Denne ordningen vil sikre at anleggene får penger til å gjennomføre lovpålagt vedlikehold, slik at de er klare til å ta imot gjester igjen i neste sesong, sier næringsminister Iselin Nybø.

Ordningen skal forvaltes av Innovasjon Norge. Søkere til ordningen må ha driftstillatelse etter tivoli eller taubaneloven, og ha mottatt støtte fra den generelle kompensasjonsordningen.

I tillegg til alpinanlegg omfatter ordningen lovpålagt vedlikehold av blant annet vannsklier, zipliner, simulatorer og hoppeslott i foretak som har hatt stort omsetningsfall. Ordningen gjelder for bedrifter som hadde stort omsetningsfall i mars, april og mai, som er månedene med de strengeste smitteverntiltakene.

– De som drifter blant annet fornøyelsesparker, tivoli, ziplinere, vannsklier og hoppeslott, som tapte omsetning når smitteverntiltakene var strengest, kan også søke om støtte for nødvendig vedlikehold. Det er viktig at sikkerheten er på topp når man skal kose seg med barna i ferien, sier næringsministeren.

Bakgrunn:

Som følge av de strenge smitteverntiltakene som ble innført i mars, introduserte regjeringen en kompensasjonsordning for faste uunngåelige kostnader for foretak med stort omsetningsfall. Vedlikeholdskostnader regnes vanligvis ikke som faste kostander, og dekkes ikke av den generelle kompensasjonsordningen. Foretak med driftstillatelse under tivoli- og/eller taubaneloven har kostnader knyttet til lovpålagt vedlikehold som ikke lar seg nedskaleres på kort sikt, og veldikeholdskostander kan derfor anses som faste, uunngåelige kostander for disse foretakene. Det er i overkant av 300 kommersielle tivoli- og taubanevirksomheter i Norge.