Historisk arkiv

Norge mobiliserer til vaksinedugnad

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Flere land slutter seg nå til Norges appell om å bidra til utvikling av en vaksine mot covid-19-viruset. Tyskland, Sverige, Finland og Danmark er blant landene som nå lover millioner.

Statsminister Erna Solberg og utviklingsminster Dag-Inge Ulstein tok initiativ til en større giverdugnad i januar, etter et møte med direktør Richard Hatchett i Den globale koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier (Cepi).

Statsminister Erna Solberg har fulgt opp med personlig kontakt med Angela Merkel, Emmanuel Macron, Justin Trudeau og flere stats- og regjeringssjefer for å hente inn nødvendige midler til utvikling av en vaksine. Ulstein og helseminister Bent Høie har fulgt opp med kontakter til kolleger. De siste dagene har Tyskland lagt 1,6 milliarder kroner (140 millioner euro) på bordet, Finland har kunngjort at de støtter med 29 millioner og Danmark lovet tirsdag at de vil bidra med 15 millioner kroner. Sist ut med lovnader var Sverige.

Norge kunngjorde allerede i januar at vi bevilger 36 millioner kroner rettet særlig mot Cepis vaksineutvikling mot covid-19. Dette kommer i tillegg til våre ordinære bidrag til organisasjonen på 1,6 milliarder kroner totalt i perioden 2017 til 2025.

- Likevel mangler fortsatt 1,7 milliarder dollar i støtte før målet om to milliarder dollar til utvikling av en covid19-vaksine blir nådd. Det er viktig at flere blir med på å dra lasset for global helsesikkerhet, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

- De fysiske grensene stenges over hele verden, men samarbeid på tvers av landegrensene er mer nødvendig enn noen gang. Denne krisen krever at verdensledere står samlet og setter konflikter til side. Den eneste måten å komme ut av dette uten uakseptable tap på, er ved å stå sammen, oppfordrer han.

- Det er nå svært viktig at verken land eller kommersielle aktører utnytter denne krevende situasjonen vi er i til å sko seg på bekostning av de millionene som risikerer å bli syke. Vi må sørge for en rettferdig fordeling av vaksine når en eller flere vaksiner blir tilgjengelig om forhåpentligvis 12 til 18 måneder, sier Ulstein.

Situasjonen i Afrika er spesielt bekymringsfull akkurat nå. Ifølge Verdens helseorganisasjon har de begrenset kapasitet til å ta prøve og tester, og det er mangel på velfungerende helseinstitusjoner og utstyr for å beskytte arbeidere i frontlinjen. Et større utbrudd av viruset vil føre til katastrofale lidelser.

Ebolautbruddet i Vest-Afrika i 2014-15 viste at verden må være mye bedre forberedt på å hindre at utbrudd av infeksjonssykdommer får spre seg, ramme og ta livet av mange.

- Det vi står midt oppe i nå, viser med all tydelighet at verden fremdeles er sårbar for slike utbrudd og at verdens ledere må finne løsninger som gjør oss bedre forberedt. Norge er stolte av at vi var med på å etablere Cepi og at vi slik bidrar til å utvikle vaksiner mot infeksjonssykdommer vi vet kan føre til store epidemier. Verden trenger bedre helsesikkerhet, og vaksiner er vår beste forsikring mot slike epidemier.

Fakta om Cepi:

  • Den globale koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier (Cepi)
  • Etablert i 2017 i etterkant av ebola-krisen for å utvikle vaksine mot pandemier raskere enn tradisjonelle kanaler klarer
  • Ideen ble unnfanget i Norge og Norge, Tyskland, Japan, India, Bill og Melinda Gates-forundation og Wellcome Trust var viktige bidragsytere i opprettelsen
  • Norge bidrar med 1,6 milliarder til Cepi totalt (2017-2025)