Historisk arkiv

Planlegger for å tilby vaksine til 16- og 17-åringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen planlegger å tilby 16- og 17-åringer koronavaksine, etter at befolkningen over 18 år er fullvaksinert. En endelig beslutning om dette vil tas i september.

Folkehelseinstituttet anbefaler at 16- og 17- åringer får tilbud om koronavaksine, etter at alle over 18 år er fullvaksinert. Dette er basert på dagens kunnskap. I tiden som kommer vil vi få mer kunnskap og erfaring fra andre land som vaksinerer ungdommer.

– Vi ønsker å ha mest mulig kunnskap om effekt og bivirkninger før vi vaksinerer personer under 18 år i Norge. Regjeringen vil derfor vente med en endelig beslutning av vaksinering av 16- og 17- åringer til Folkehelseinstituttet har gjort en ny vurdering i september, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Kommunene forberedes på forlengelse av vaksinasjonsprogrammet

Dagens koronavaksinasjonsprogram omfatter personer 18 år (årskullet 2003) og eldre. Vaksine tilbys også til personer med høy risiko for alvorlig sykdom mellom 12 og 18 år. Dersom FHI etter en ny vurdering i september opprettholder sin anbefaling, vil også 16- og 17- åringer med stor sannsynlighet omfattes av vaksinasjonsprogrammet.

Vaksineringen av denne aldersgruppen vil ifølge FHI sine siste prognoser tidligst kunne skje i oktober.  

– Vi ønsker å forberede kommunene på at vaksinasjonsprogrammet vil kunne inkludere 16- og 17- åringer denne høsten. Kommunene trenger tid til å planlegge for vaksinering av denne gruppen og et signal om at vaksinasjonsprogrammet vil fortsette etter at befolkningen over 18 år er vaksinert, sier Høie.

I dag er det kun mRNA-vaksinen fra Pfizer/BioNTech som er godkjent til denne aldersgruppen.

En mer normal hverdag

Unge i alderen 16-17 år har lav risiko for å bli alvorlig syk av covid-19. Foreløpige data tyder også på at det er liten risiko for senfølger av mild covid-19.

Samtidig tyder data fra FHI på at unge i aldersgruppen 16-19 år får påvist covid-19 hyppigere enn yngre barn. Dette kan skyldes at ungdom i denne aldersgruppen er mer sosiale og møter flere enn yngre ungdommer og barn. Vi vet ikke hvordan pandemien vil utvikle seg i høst og i vinter, eller hvordan smitte blant ungdom vil påvirke skolefravær og smitteverntiltak.

– Selv om 16- og 17-åringer i liten grad blir alvorlig syke av covid-19, blir de oftere smittet enn yngre ungdommer og barn, og tiltaksbyrden for denne gruppen har vært stor under pandemien. Ulempene med å vaksinere dem må vurderes opp mot fordelene det gir dem å kunne ha en mer normal hverdag med få smitteverntiltak, sier Høie.