Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Politiberedskapen blir styrket ut 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

De 400 midlertidige politistillingene som ble opprettet i forbindelse med koronasituasjonen vil bli opprettholdt ut året.

-Trykket på politiet er fortsatt stort. Politiet vil slå hardere ned på fester og sammenkomster som både forstyrrer orden og er et brudd på smittevernreglene. Politiet har taklet det som er en utfordrende og ny situasjon på en svært god måte. Da må vi sørge for at de har ressursene de trenger for å kunne gjøre jobben sin. Derfor er jeg glad for at vi har fått forlenget de 400 stillingene ut året, sier justis- og beredskapsminster Monica Mæland (H).