Historisk arkiv

Omfattende tiltak for å bekjempe koronaviruset

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

– I dag kommer den norske regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Det er helt nødvendig, sier statsminister Erna Solberg.

Regjeringen har allerede innført flere tiltak for å hindre smittespredning i tråd med faglige råd, men nå er vi en ny fase som krever nye og tøffere tiltak.

De nye tiltakene vil ha stor innvirkning på innbyggernes personlige frihet. Det er tiltak som griper direkte inn i menneskers hverdagsliv og hvordan samfunnet vårt fungerer.

– Vi gjør dette for å begrense smitte som er ufarlig for veldig mange, men som kan være veldig farlig for noen. Dette gjør vi for å beskytte de av oss som er mest sårbare, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Grepene vi nå tar vil oppleves som en belastning for mange, og de vil få store konsekvenser i det norske samfunnet. Men dette er dugnad som vi er nødt til å ta i fellesskap og på vegne av fellesskapet, sier Bent Høie.

Camilla Stoltenberg, Bent Høie, Erna Solberg og Bjørn Guldvog står foran pressen på Statsministerens kontor.
Direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg, helse- og omsorgsminister Bent Høie, statsminister Erna Solberg og helsedirektør Bjørn Guldvog på pressekonferansen på Statsministerens kontor 12. mars 2020. Foto: Eirin Larsen/Statsministerens kontor