Beholder koronatiltak i kommunene og viderefører innreisetiltak

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen har besluttet å beholde nedjustert TISK (testing, isolasjon, smittesporing, karantene) og videreføre dagens innreisetiltak.

– Vi ønsker å se an situasjon og vil derfor beholde tiltak som etter planen skulle vært vurdert fjernet nå. Smitten og antallet sykehusinnleggelser går opp i mange land. Vi ser også at smittetallene øker noe innenlands og ønsker derfor ikke å gjøre ytterligere lettelser nå, men vurderer situasjonen løpende. Vi følger spesielt med på sykehusinnleggelser og situasjonen i helse- og omsorgstjenesten, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Helsedirektoratet og FHI anbefaler at kravet om at personer som får påvist koronasmitte skal være i isolasjon videreføres ut året. Det samme gjelder nedjustert TISK.

– Regjeringen slutter seg til dette. Det gir kommunene forutsigbarhet til å planlegge arbeidet fremover. Og så kan hver og en av oss bidra til å redusere smittespredningen ved å ha god håndhygiene, være hjemme og teste oss når vi har symptomer, og være i isolasjon hvis vi får påvist covid-19. De som ennå ikke har vaksinert seg, bør absolutt gjøre det nå påpeker Kjerkol.

Lokale tiltak

Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har løpende dialog med både kommuner med utbrudd og sykehusene.

– Kommunene må fortsette med å innføre lokale tiltak ved smitteutbrudd når det er nødvendig og forholdsmessig. Det er ikke aktuelt med nasjonale tiltak nå, men vi følger nøye med på situasjonen, både nasjonalt og internasjonalt. Helsedirektoratet og FHI mener at situasjonen nå ikke tilsier at det er behov for nasjonale tiltak, sier Kjerkol.

– Jeg er opptatt av å ha tett kontakt med kommunene. Det er helt nødvendig for å lykkes godt med håndteringen av pandemien. Jeg vil derfor sørge for at kommunene får informasjon når det er endringer.

Departementet har revidert rundskrivet om kommunale smitteverntiltak og sendt det til alle kommunene. Her gis det blant annet veiledning om lokale smitteverntiltak som kan være nødvendig ved lokale utbrudd.

Innreisetiltak

Regjeringen har også besluttet at dagens innreisetiltak videreføres inntil videre. Siden mars 2020 har Norge hatt strenge restriksjoner på utlendingers rett til innreise på grunn av covid-19-pandemien. Utlendinger har som hovedregel ikke rett til innreise og blir bortvist på grensen, med en del unntak. For eksempel gjelder ikke bortvisningsforskriften EØS-borgere, personer fra tredjeland som bor i EØS/Schengen og de som bor i "lilla" land (land med en gunstig smittesituasjon). Den gjelder heller ikke asylsøkere, utlendinger som er bosatt i Norge og familiemedlemmer til personer som bor i Norge.

– Vi går ikke videre til fase 2 i avvikling av innreisetiltak, men beholder de tiltakene vi har nå inntil videre, sier Kjerkol.

 • Alle fullvaksinerte med gyldig verifiserbar dokumentasjon slipper karantene og testing. Dette gjelder uavhengig av hvilket land de kommer fra.
 • Alle EØS-borgere, inkludert folk fra andre land som er bosatt i EØS, kan komme inn til Norge. Det samme gjelder folk som bor i Storbritannia og Sveits. Det er også åpnet også for at alle utlendinger som bor i såkalte lilla land kan komme inn til Norge. Dette er land utenfor EØS/Schengen som Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer at kan ha noe mildere restriksjoner.
 • Alle grenseoverganger er gjenåpnet. Politiet prioriterer grensekontroll av reisende fra områder med høyt smittetrykk og det gjennomføres stikkprøvekontroller.
 • Innreisekarantene er fjernet for reisende fra oransje områder. Innreisekarantene gjelder nå kun for reisende fra røde, mørkerøde, lilla og grå land (øvrige tredjeland).
 • Voksne reisende fra karantenepliktige land og områder kan avslutte innreisekarantene ved negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst (fra 7 døgn tidligere).
 • Innreisekarantene er fjernet for barn under 18 år (uavhengig av hvor barnet kommer reisende fra). Plikten til test på grensen er opprettholdt for barn som kommer fra et område med karanteneplikt. I tillegg anbefales test etter tre døgn.
 • Reisende som kommer fra områder med karanteneplikt, må registrere seg og teste seg ved ankomst.

Kart over land/områder i Europa som viser krav om karantene, innreiseregistrering og test ved innreise (Folkehelseinstituttet)

Innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge (Folkehelseinstituttet)

Beredskapsplanen

Regjeringen har bestemt at dagens strategi- og beredskapsplan for håndtering av covid-19-pandemien videreføres. Håndteringen skal ivareta befolkningens helse, redusere forstyrrelser i samfunnet og beskytte økonomien.

– I en normal hverdag med økt beredskap er strategien å hindre at covid-19 fører til en betydelig sykdomsbyrde og belastning på kapasiteten i kommunehelsetjenesten og i sykehusene. Samtidig skal folk ha en mest mulig normal hverdag, understreker Kjerkol.

 • Krav om isolasjon hvis man får påvist covid-19 (de som bryter dette risikerer bot).
 • Vask hendene ofte.
 • Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet og vask hendene etterpå.
 • Hold deg hjemme og test deg ved nyoppståtte luftveissymptomer.

Råd til nærkontakter og de som er i isolering (Folkehelseinstituttet)

 • Kommunene driver i mindre grad med smittesporing.
 • Karantene er et råd til de mest smitteutsatte: Personer som er i samme husstand, eller er tilsvarende nære, og som samtidig er uvaksinerte/ikke-fullvaksinerte.
 • Øvrige nærkontakter anbefales ikke lenger karantene.
 • Rutinemessig smittesporing begrenses til nærkontakter som er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Veilederen for nedjustert TISK (Helsedirektoratet)