Beholder koronatiltak

Jeg stiller uten tommestokk – men la det ikke være tvil:

Vi følger nøye med på utviklingen og kommer til å ta i bruk verktøyene som trengs hvis situasjonen skulle endre seg.

Pandemien er ikke over.

Vi ser at smitten skyter fart og sykehusinnleggelsene øker i mange land, også land der mange er vaksinert. Det bekymrer.  

I Norge har vi en håndterbar situasjon.

Smitten har økt, men antall sykehusinnleggelser ligger fortsatt lavt.

Det er disse innleggelsene og presset på helsetjenesten vi følger tettest nå.

Vi er ikke bare opptatt av hvor mange som ligger på intensivavdelingene på de store sykehusene.

Vi er også opptatt av situasjonen i små distriktskommuner som har en mindre og mer sårbar helsetjeneste enn de store byene.  

86,6 prosent av den voksne befolkningen er nå vaksinert med to doser.

Det er veldig bra – men ambisjonen vår er 90 prosent og enda høyere!

Vi tåler mer smitte i samfunnet når mange er beskyttet mot smitte og sykdom.

Men det betyr ikke at vi er ferdig med pandemien i Norge.

Det er fortsatt grupper i befolkningen der vaksinedekningen er lav.

Vaksinene gir god beskyttelse – men ikke 100 prosent beskyttelse.

Og ikke minst:

Norge er et lite land i en stor verden, med en lang grense, et internasjonalt arbeidsmarked og en befolkning som har slekt og venner i hele verden.

Vi har nå bestemt oss for å beholde flere tiltak – som vi skulle vurdere å fjerne – fordi vi ønsker å se an situasjonen.

Vi har fortsatt innreisetiltak for å hindre importsmitte.

Det er noen av disse tiltakene vi skulle vurdere å fjerne.  

Vi har i stedet valgt å forlenge dem.

Sammen med Helsedirektoratet og FHI skal vi gjøre en grundig vurdering av situasjonen både innenlands og utenlands før vi tar stilling til om vi skal slippe mer opp på grensen.

Dette er viktig med tanke på arbeidsinnvandring i tiden som kommer, ikke minst det kommende vinterfisket og situasjonen med utbrudd og flere sykehusinnleggelser i Nord-Norge. 

Dagens ordning med testing, smittesporing og isolering – såkalt nedjustert TISK, skulle etter planen avvikles nå.

Vi har i stedet valgt å videreføre ordningen ut året.

Vi viderefører også plikten til å isolere seg når man er smittet av koronaviruset.

Det skal ikke være noen tvil om hvem som skal handle og hva som skal gjøres hvis situasjonen endrer seg.

Regjeringen har derfor besluttet at dagens beredskap og strategi for håndteringen av pandemien skal videreføres.

Det innebærer at lokale og nasjonale helsemyndigheter følger utviklingen nøye og innfører tiltak hvis den skulle gi grunn til bekymring.

Vi er veldig opptatt av at kommunene – som har gjort og som gjør en stor og viktig jobb i håndteringen av pandemien – skal ha mest mulig forutsigbarhet.

De skal, så langt det er mulig, bli varslet i god tid hvis vi planlegger å innføre nye tiltak eller om vi skulle endre strategi.  

Jeg hadde et møte med kommunene i går for å fortelle dem dette og høre hvordan de opplever situasjonen akkurat nå.

Det var veldig nyttig for meg, og forhåpentligvis også nyttig for dem!

Vaksinene er jo veien ut av pandemien.

Vi er heldige som har svært god vaksinedekning i Norge, men den bør bli enda bedre.

Det er fortsatt grupper i befolkningen der vaksinedekningen er altfor lav og det er fortsatt en del som bare har tatt dose en og droppet dose to.

Jeg vet at kommunene og FHI jobber målrettet for å nå disse personene.

Det er veldig viktig!

I går skrev en av landets største aviser at koronavaksineringen nesten har stoppet opp.

Det stemmer at vaksineringen går saktere nå, men det er fortsatt en jevn strøm av mennesker som oppsøker vaksinesentrene for aller første gang.

Tall fra FHI viser at flere hundre personer bretter opp ermene for å få sin første dose koronavaksine – hver eneste dag.

Det er mange årsaker til at de har valgt å vente.

Noen har vært bekymret for bivirkninger og andre har fryktet sprøytestikket.

Mange har utsatt vaksineringen på grunn av skole, jobb eller sykdom.

Til deg som har ventet med vaksinen vil jeg si følgende:

Alle etternølere er hjertelig velkomne til gratis vaksinering på kommunens vaksinesenter eller hos fastlegen.

Hvis du er redd for sprøyter eller bekymret for bivirkninger:

Fortell det til helsepersonellet du møter der!

De har snakket med mange som har de samme spørsmålene som deg.   

Mange spør meg om regjeringen kommer til å innføre nasjonale tiltak.

Det er ikke aktuelt slik situasjonen er nå – men det er viktig at kommunene innfører lokale tiltak når det er nødvendig.   

Til slutt vil jeg benytte anledningen til å minne om et par nasjonale tiltak som fortsatt finnes – og som både er veldig enkle og veldig effektive:

Hold deg hjemme og test deg når du er syk.

Vask hendene godt og grundig.

Slik hindrer du både koronaviruset og andre virus i å spre seg!