Historisk arkiv

Endringer i UDs reiseråd fra og med 15. juli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet gjør nye unntak fra reiserådet som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. De nye unntakene gjelder for enkelte land i EØS/Schengen-området fra og med 15. juli.

Fra og med 15. juni ble det gjort unntak fra UDs reiseråd for land og regioner i Norden. Fra og med 15. juli vil følgende land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området være unntatt fra Utenriksdepartementets reiseråd som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land:

Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Færøyene, Grønland, Hellas, Irland, Island, Italia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Malta, Nederland, Polen, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike samt regionene Blekinge, Kronoberg og Skåne i Sverige.

Unntakene fra reiserådet gjelder land og regioner som tilfredsstiller Folkehelseinstituttets smittekriterier.

De landene i EØS/Schengen-området som UD fortsatt fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til er: Bulgaria, Kroatia, Luxembourg, Portugal, Romania, deler av Sverige (se unntak over) og Ungarn.

Folkehelseinstituttet vil oppdatere oversikten over hvilke land og regioner som tilfredsstiller smittekriteriene i utgangspunktet hver 14. dag. Mer informasjon finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Utenriksdepartementet fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land som det ikke er gjort unntak for. Dette reiserådet gjelder til og med 20. august.

Unntakene fra reiserådene er ikke en oppfordring til å reise. Alle bør tenke seg godt om før de eventuelt reiser. De som planlegger en reise må sette seg godt inn i restriksjoner og smittevernregler for det landet man planlegger å reise til. Smitteutviklingen i Europa er fortsatt uoversiktlig og kan endre seg raskt. Hver enkelt bør tenke nøye gjennom om det er nødvendig å reise. Tiltak og restriksjoner i hvert land kan være annerledes og mer omfattende enn norske smittevernregler.

De som velger å reise utenlands, bør ha gyldig pass og reiseforsikring. Som alltid oppfordrer UD til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Mer informasjon finnes på regjeringen.no/reiseinformasjon.