Historisk arkiv

Åpner ikke for tredjeland nå

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil vurdere smittesituasjonen nøye før det eventuelt blir aktuelt å åpne grensene for tredjeland (land utenfor EU/EØS).

EU har lagt fram en liste over land utenfor EU/EØS som unionen tillater innreise fra. Det er opp til hvert medlemsland å vurdere om de vil åpne grensene for disse landene ut fra en smittevernvurdering.

- Vi vil i løpet av august gjøre en vurdering av landene som står på EUs liste. Smittespredningen i Norge er lav. Hvis vi åpner grensene mot flere land, øker risikoen for import av smitte. Vi kommer derfor til å gjøre svært grundige vurderinger før det eventuelt blir aktuelt å fjerne innreiserestriksjoner land utenfor EU/EØS området, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Vurderingene vil bli gjort ut fra kriteriene for smittespredning som allerede er i bruk.

Norske myndigheter følger nøye med på smittesituasjonen internasjonalt. Smitten øker nå i flere europeiske land. Reisende må være forberedt på at smittesituasjonen, reiseråd og karantenebestemmelser kan endres raskt.

Utenriksdepartementet fraråder fra og med 1. august reiser til Belgia som ikke er strengt nødvendige på grunn av økt smitte i landet. Fra samme dato innføres ti dagers karantene for reisende fra Belgia til Norge. Reisende som har kommet til Norge før dette tidspunktet må være spesielt oppmerksomme på symptomer og i tilfelle la seg teste.

Enklere mannskapsbytter på cruiseskip

Norge var tidlig ute med å definere sjøfolk på skip som frakter varer og utfører tjenester, som samfunnskritisk personell, som dermed ikke rammes av karantenebestemmelser ved mannskapsbytte.

Tidligere i sommer ble det åpnet for at cruiseskip fra utlandet kan seile langs norskekysten og Svalbard. Denne virksomheten øker i omfang, og det er viktig at det legges til rette for mannskapsbytter også der.

- Nå endrer regjeringen Covid-19-forskriften, slik at mannskap på skipene kan gå i land ved mannskapsbytter. Dette er helt grunnleggende for at den maritime næringen skal kunne fungere, sier næringsminister Iselin Nybø.

Mannskapet som mønstrer av er unntatt innreisekarantene i forbindelse med selve mannskapsbyttet.

Mannskap som mønstrer på må ha gjennomført karantene eller avlagt negativ test. Dette gjelder ikke for sjøfolk som umiddelbart før ankomst til Norge har oppholdt seg i minst 10 dager i område som på innreisetidspunktet til Norge ikke er omfattet av karanteneplikt.

 Les mer om mannskapsbytter på cruiseskip

Enklere innreise for forskere

Regjeringen fjerner innreiserestriksjoner som har gjort det komplisert for gjesteforskere å komme til Norge fra utenfor EØS.

- Internasjonal deltakelse er viktig for norsk forskning. Derfor åpner vi nå for at forskere fra alle land skal kunne komme til Norge på korte forskningsopphold på opptil tre måneder, sier forskningsminister Henrik Asheim.

Smitterisikoen vil være lav fordi det dreier seg om et lite antall personer. Gjesteforskere som kommer fra land med karanteneplikt må i ti dagers karantene.