Historisk arkiv

Rundskriv I-7/2020 Rundskriv om kommunale smitteverntiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Rundskrivet om kommunale smitteverntiltak er oppdatert 19. februar 2021 og justert i tråd med endringer i covid-19-forskriften. Rundskrivets formål er å gi kommunene veiledning om lokale smitteverntiltak som kan være nødvendig ved lokale utbrudd. Departementet gjør i rundskrivet rede for de rettslige rammene i smittevernloven og hvilke hensyn som etter loven skal vurderes. Rundskrivet gir også veiledning om hvordan kommunale vedtak kan utformes

Regjeringen har oppdatert sine råd om smitteverntiltak for kommuner som har lokale smitteutbrudd.

Rundskrivet ble oppdatert 19. februar: Rundskriv om kommunale smitteverntiltak (pdf)