Rundskriv I-6/2021 om kommunale smitteverntiltak

Rundskrivet om kommunale smitteverntiltak er oppdatert og justert i tråd med fasen "En normal hverdag med økt beredskap", regjeringens strategi- og beredskapsplan og FHIs kommunelegehåndbok. Formålet med rundskrivet er å gi kommunene veiledning om lokale smitteverntiltak som kan være nødvendig ved lokale utbrudd.

Rundskriv I-6/2021 om kommunale smitteverntiltak