Historisk arkiv

Endringer i covid-19-forskriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen gjør endringer i covid-19-forskriften som omfatter tro- og livssynsarrangementer og karantene for nærkontakter.

Avstand under religiøse seremonier

Regjeringen gjør unntak for én-meters-kravet i covid-19-forskriften for å sikre at religiøse seremonier som krever kortvarig nærkontakt, for eksempel dåp og kistebæring, kan gjennomføres i tråd med regelverket. Unntaket gjelder også for kurs som er nødvendig for sertifisering eller godkjenning av yrkesutøvelse. Det blir lagt vekt på at kontakten skal være kortvarig.

Karantene for nærkontakter

Personer har hatt nærkontakt med en person senere enn 48 timer før vedkommende fikk de første symptomer på smitte, og som siden er bekreftet smittet av covid-19, skal være i karantene i ti døgn etter kontakten.

Se endringene på Lovdata.