Historisk arkiv

Endringer i studielån og stipend under koronasituasjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet fastsatte 11. mai ny forskrift med enkelte endringer i regler for utdanningsstøtte for 2019-2020 som følge av utbruddet av koronavirus.

Forskrift om regler for utdanningsstøtte for 2019-2020 som følge av utbruddet av koronavirus ble fastsatt 3. april. Denne forskriften regulerer deler av regjeringens krisetiltak for studenter og elever. I tillegg myker den opp en del vilkår for at regelverket ikke skal stå i veien for å fullføre utdanning i situasjonen med koronavirus. 

Endringsforskriften som nå har vært på høring kommer som et tillegg til denne og regulerer de resterende delene av regjeringens krisetiltak for studenter og elever. I tillegg gjør departementet enkelte endringer i vilkårene for tilbakebetaling av lån og stipend våren 2020. 

Her er de nye endringene:

  • Regler om tilleggslån med delvis omgjøring til stipend i Lånekassen. Ordningen er en del av regjeringens krisetiltak for studenter og elever og skal hjelpe studenter som taper inntekt våren 2020. Stortinget har bevilget en milliard kroner til at 8 000 kroner av tilleggslånet kan omgjøres til stipend.
  • Endring i vilkårene for tilbakebetaling av lån og stipend for våren 2020 i forbindelse med søknad om dagpenger. Endringen legger til rette for at lån og stipend mottatt våren 2020 og som betales tilbake fordi søkeren heller ønsker å søke om dagpenger, ikke regnes med i antall år man kan få lån og stipend fra Lånekassen. Ordningen gjelder for personer som valgte å søke lån og stipend fra Lånekassen i tidsrommet 16. mars til og med 15. april 2020, men nå ønsker å motta dagpenger i stedet.

Les mer i pressemelding: Nå får studentene tilbud om ekstra lån og stipend

Detaljer om vilkårene og hvordan dette berører den enkelte student finnes på lanekassen.no.

Høring

For å sikre at utdanningsstøtteregelverket er tilpasset situasjonen elever og studenter står i som følge av koronaviruset ble forskriften fastsatt etter høring med en ekstraordinær kort høringsfrist på 2 virkningsdager. Tiltakene var kjent gjennom stortingsbehandling av regjeringens krisepakker. Endringene trer i kraft straks.