Historisk arkiv

Nå får studentene tilbud om ekstra lån og stipend

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Denne uken får over 200 000 studenter tilbud om et tilleggslån på 26 000 kroner, der 8 000 kroner blir gjort om til stipend. For å få pengene må du kunne dokumentere at du har mistet inntekt på grunn av koronakrisen.

– Disse pengene sørger for at mange studenter som er i en vanskelig økonomisk situasjon får mer penger å rutte med, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

 I likhet med andre har også en del studenter blitt permittert fra eller mistet deltidsjobben denne våren. Som en del av en økonomisk krisepakke har regjeringen bestemt at det skal tilbys et ekstra lån til disse studentene. I tillegg har Stortinget blitt enig om å legge én milliard ekstra i potten for å gjøre deler av tilleggslånet om til stipend.

Pengene kommer raskt
– I løpet av de nærmeste dagene vil studenter som mottar lån og stipend dette semesteret få en e-post fra Lånekassen. De som har rett på tilleggslånet, vil da kunne logge seg inn på Dine Sider for å søke. E-postene vil bli sendt ut puljevis over flere dager, og ingen kan søke før de får denne e-posten. De som søker, må fylle inn en egenerklæring som bekrefter nedgang i inntekt mellom 1. mars og 15. juni 2020 på grunn av koronautbruddet, forklarer administrerende direktør i Lånekassen, Nina Schanke Funnemark.

Alle som oppfyller kravene vil få 26 000 kroner i lån, der 8 000 kroner blir omgjort til stipend i ettertid. Studentene må kunne dokumentere nedgang i inntekt i etterkant. Alle studentene skal ha mottatt e-posten i løpet av mai. 

– Studenter som har mistet viktig inntekt kan glede seg over at pengene da blir utbetalt i løpet av noen dager. Dette kommer i tillegg til at de fikk utbetalt resten av studiestøtten for semesteret samlet i april, og at studenter kan kvalifisere til den midlertidige lønnskompensasjonsordningen. Summen av dette bidrar til å hjelpe studentene i den situasjonen vi er i, sier Asheim.

Det er også bestemt at det skal gis et tilleggslån til noen grupper voksne elever som tar videregående opplæring, og som har lån og stipend gjennom Lånekassen. De vil få et tilbud om et tilleggslån på 13 000 kroner og delvis omgjøring til stipend, hvis de kan dokumentere å ha mistet inntekt denne våren. Elevene må vente til juni med å søke. Også de vil få e-post når de kan søke. Det vil ikke være mulig å søke om dette lånet før etter at man har mottatt e-posten fra Lånekassen.   

Blir kontroller for å hindre juks
Lånekassen vil gjennomføre stikkprøver av søkere for å sjekke at de faktisk har mistet inntekt som følge av korona. Dersom søkere har gitt uriktige opplysninger, vil ikke deler av lånet bli gjort om til stipend.

Studentpakken oppsummert:

  • Studenter som har mistet inntekt kan få et tilleggslån på 26 000 kroner der 8 000 kroner gjøres om til stipend. Dette gjelder også for norske studenter i utlandet som kan dokumentere inntektsbortfall.
  • Fristen for så søke om lån og stipend i Lånekassen ble utsatt fra 15.mars til 15.april. I tillegg kunne studenter som hadde søkt om mindre enn maksbeløpet gjøre om på søknaden for å få økt beløpet.
  • Resten av studiestøtten for semesteret ble utbetalt samlet i april.
  • Vi har også gjort det mulig å få betalingsutsettelse i Lånekassen under koronakrisen uten at det påvirker antallet ordinære betalingsutsettelser. Det betyr også at de som har brukt opp sine, nå kan få flere under krisen.
  • Vi har fjernet inntektskravet for de studentene som, uavhengig av hva de studerer, bidrar i helse- og omsorgssektoren under krisen. Det betyr at de kan jobbe så mye de vil frem til 31.august, med tryggheten om at de beholder stipendandelen. Det samme gjelder for studenter som blir beordret til heimevernet eller siviltjenesten og politistudenter som bidrar i beredskapsarbeid.

Øvrige tiltak studenter kan kvalifiseres til:

  • Studenter, inkludert utenlandske studenter som er medlem i folketrygden er et eksempel på en gruppe som nå kan få lønnskompensasjon i 18 dager etter arbeidsgiverperioden, til tross for at de ikke har rett på dagpenger i etterkant av dette eller ordinær støtte fra Lånekassen.
  • Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt ny midlertidig dagpengeforskrift. Fram til 31. august kan permitterte og arbeidsledige som ikke er kunder i Lånekassen, kombinere utdanning og opplæring med dagpenger. Det vil si at de som nå er permitterte kan bruke tiden til å ta ny utdanning, og at arbeidstakere som allerede tok utdanning ved siden av jobb kan fortsette med dette selv om de blir permitterte.