Historisk arkiv

1 milliard kroner til stipend for studenter som mister inntekt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Stortinget er blitt enige om å legge en milliard ekstra i potten i økonomisk støtte til studentene. Pengene skal brukes til å gjøre deler av tilleggslånet til stipend for studenter som har mistet inntekt på grunn av koronakrisen. Alle søkere som oppfyller kravene vil få like høy stipendandel.

– Målet med studentpakken er å raskt gi studenter som har mistet inntekt mer å rutte med. Jeg forstår at situasjonen vi er i har skapt usikkerhet for mange. Men nå vil tusenvis av studenter få utbetalt et stort beløp i april, i tillegg til å kunne motta et tilleggslån i mai, hvor deler av det vil bli omgjort til stipend senere. Dette er en pakke som sikrer studentene forutsigbarhet og trygg økonomi frem mot eksamen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

I likhet med mange andre har også en del studenter blitt permittert eller mistet jobben. Det har skapt usikkerhet for mange. Derfor la regjeringen frem tre forslag til tiltak gjennom Lånekassen forrige uke:

  • Fristen for å for å søke om lån og stipend i Lånekassen blir utvidet til 15.april
  • I april utbetales resten av studiestøtten for semesteret samlet
  • Studenter som har mistet inntekt kan få et tilleggslån på 26 000 kroner

Stortinget har vedtatt regjeringens tre forslag og i tillegg bevilget 1 milliard kroner ekstra for å omgjøre deler av tilleggslånet til stipend. 

Like mye stipend til alle

– For at studentene skal få pengene sine raskest mulig er det viktig at det praktiske er enklest mulig. Derfor vil alle studenter som krysser av på en egenerklæring om at de har tapt inntekt på grunn av koronakrisen få utbetalt pengene. Vi har også bestemt at alle som oppfyller kravene skal få like mye omgjort til stipend, sier Asheim.

Den enkelte må krysse av på en egenerklæring på Dine Sider for å få lånet. I egenerklæringen må søkerne bekrefte at de har mistet inntekt i perioden på grunn av covid-19 utbruddet, og at de kan dokumentere dette på forespørsel fra Lånekassen. Alle som oppfyller kravene i egenerklæringen vil få 8000 kroner av de 26 000 kronene, omgjort til stipend. Det utgjør i overkant av 30 prosent. Rent praktisk blir pengene utbetalt som lån, og så blir en andel gjort om til stipend i ettertid, slik det gjøres med den ordinære studiestøtten. Dette er basert på anslag av hvor mange som har behov for og vil benytte seg av ekstralånet tilpasset bevilgningen på 1 milliard kroner.

Lånekassen vil gjennomføre kontroll for å hindre juks

I egenerklæringen må søkerne bekrefte at de er permittert eller har mistet arbeidsinntekt. Dette må i tillegg kunne dokumenteres ved kontroll. Lånekassen vil gjennomføre kontroll av at søkerne kan dokumentere at de faktisk har mistet inntekt som følge av korona. Dersom søkere har gitt uriktige opplysninger, vil ikke deler av lånet bli gjort om til stipend.