Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring Forskrift om regler for utdanningsstøtte for 2019-2020 som følge av utbrudd av koronavirus (Covid-19)

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i regler for utdanningsstøtte for 2019-2020 som følge av utbruddet av koronavirus (Covid-19). Alle forslagene er direkte knyttet til Covid 19-pandemien. Endringene gjelder midlertidig ordning for inntektssikring for studenter og elever som opplever nedgang i arbeidsinntekt og midlertidig fritak fra behovsprøving av stipend for en avgrenset gruppe studenter som bidrar i forbindelse med Covid 19-pandemien

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.05.2020

Vår ref.: 20/2028

Høring Forskrift om endring i forskrift om regler for utdanningsstøtte for 2019-2020 som følge av utbrudd av koronavirus (Covid-19)

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrifter om endringer i forskrift om regler for utdanningsstøtte for 2019-2020 som følge av utbruddet av koronavirus (Covid-19). Denne forskriften ble fastsatt 3. april 2020 og supplerer forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2019-2020.

For å skjerme elever og studenter for negative økonomiske konsekvenser av tiltak for å motvirke spredning av koronaviruset, foreslår Kunnskapsdepartementet enkelte endringer i forskrift om regler for utdanningsstøtte for 2019-2020 som følge av utbruddet av koronavirus (Covid-19). Alle forslagene er direkte knyttet til Covid 19-pandemien, og de viktigste er som følger:

 • Innføre mulighet for tilleggslån i Lånekassen for våren 2020 med mulighet til delvis omgjøring til stipend for studenter og elever som opplever nedgang i arbeidsinntekt
 • Innføre midlertidig unntak fra behovsprøving av stipend for en avgrenset gruppe studenter som bidrar i forbindelse med Covid 19-pandemien

For å sikre at utdanningsstøtteregelverket er tilpasset situasjonen elever og studenter står i som følge av koronaviruset, må regelverksendringene innføres raskt. Derfor sendes forslaget på alminnelig høring med en ekstraordinær kort høringsfrist på 2 dager.

Høringsfristen settes til kl. 14.00 den 11. mai 2020. Høringssaken er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2700727 Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet ([email protected]). Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.  

 

 

Med hilsen 


Torkel Nybakk Kvaal (e.f.)
avdelingsdirektør                                                  Ulrik Røhn Amundsen Hem
                                                                                  førstekonsulent

 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Elevorganisasjonen
 • Folkehøgskolerådet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Nasjonalt fagskoleråd
 • Norsk studentorganisasjon
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Unio
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund