Historisk arkiv

Anbefalt avstand reduseres fra 2 til 1 meter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

I dag endres rådet om avstand fra to meter til minst en meter. Samtidig åpnes det for arrangement på offentlig sted for inntil 50 personer.

- Vi har nå sammen fått kontroll på viruset og derfor kan vi lette på noen av tiltakene. Nå endrer vi rådet om avstand fra to meter til minst 1 meter, men gjerne mer hvis det er mulig. Både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet mener at en meter er tilstrekkelig for å redusere smitterisikoen vesentlig. Samtidig er det svært viktig at vi forsetter å følge de generelle smittevernrådene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Rådet om minst en meter avstand gjelder både innendørs og utendørs. Det gjelder også dem som tilhører risikogruppene. De må også holde minst en meter avstand til andre, men gjerne mer hvis det er mulig. Personer i risikogruppene bør fortsette å følge rådene for hvordan de kan beskytte seg ekstra, blant annet å være mest mulig hjemme og begrense antall personer man har nær kontakt med.

 Arrangementer på offentlig sted

-En annen endring som jeg vet betyr mye for mange. Fra 7. mai åpner vi for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. Jeg kommer tilbake med andre anbefalinger om gruppestørrelse i neste uke, sier Høie.

-Nå åpner vi samfunnet ytterligere gradvis, men kontrollert opp. Fremover er det svært viktig at vi legger til rette for økt aktivitet i næringslivet. At vi nå lemper litt på restriksjonene vil gjøre det lettere for mange bedrifter å starte opp igjen, sier næringsminister Iselin Nybø

En forutsetning er at det er mulig å holde avstand på minst en meter mellom personer som ikke er i samme husstand. Det gjelder arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er tilstede og har ansvar for at det er lag til rette for at avstandsrådene og hygienereglene kan holdes. En ansvarlig arrangør er viktig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig. Arrangementer uten ansvarlig arrangør er ikke tillatt.

Fullstendig plan for gjenåpning

Neste uke vil regjeringen legge fram en fullstendig plan over hvordan det som ble stengt 12. mars for å stoppe smittespredningen kan åpnes igjen.

- Gjenåpningen av samfunnet skal skje over tid og kontrollert. Verdens helseorganisasjon råder landene til å åpne gradvis opp i intervaller på fjorten dager. Det rådet kommer vi til å følge. Vi vil prioritere det viktigste først. Det betyr at barn og unge står helt fremst i køen. Deretter prioriterer vi å få hjulene i gang i næringslivet. Hvis det viser seg at smitten sprer seg igjen, må vi bremse ned eller stoppe opp, sier Høie.   

Hvis det fortsatt er god kontroll på smittespredningen fremover, vil regjeringen vurdere å tillate arrangementer for inntil 200 personer fra 15. juni.

Parallelt med at samfunnet åpnes opp gradvis utvides testkapasiteten kraftig og smittesporingen styrkes.