Historisk arkiv

Raskere test for den engelske varianten skal etableres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å etablere en raskere test for den engelske virusvarianten. Denne metoden kan tas i bruk av alle de store laboratoriene i Norge, og vil gi bedre oversikt over forekomsten av det muterte viruset.

Folkehelseinstituttet gjør både helgenomsekvensering og den raskere delgenomsekvenseringen for påvisning av nye varianter av koronaviruset. Nå etableres i tillegg en PCR-test som skal kunne utføres på alle landets mikrobiologiske laboratorier, og dermed gjøre at påvisning av den engelske varianten blir raskere og enklere.

- Regjeringen ba den 19. januar FHI om å vurdere mulighetene for å innføre en slik test i Norge, og å vurdere om dette er hensiktsmessig for å stanse spredningen av den engelske varianten. De ble også spurt om innføring av slik metode kapasitetsmessig kan anbefales. I tillegg ble instituttet bedt om å vurdere andre metoder som i større grad kan fange opp kjente og nye mutasjoner og å vurdere hvordan vi kan øke Norges kapasitet til dette, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

FHI anbefaler etablering av raske PCR-tester som kan brukes av også andre laboratorier, og forslaget fra Folkehelseinstituttet ble umiddelbart fulgt opp fra Regjeringen og vil raskt være på plass. Denne screeningtesten gir raskere svar, og vil gi bedre oversikt over forekomsten av den engelske mer smittsomme varianten av viruset i Norge, sier Høie.

Det innføres også takst som laboratoriene kan bruke til dette formålet. Målet er da at alle positive prøver vil analyseres for den engelske varianten ved helseforetakene.

FHI og Oslo universitetssykehus er i ferd med å inngå en avtale om å skalere opp helgenomsekvenseringen ytterligere. Denne langsommere, men grundigere, analysen kan avsløre alle nye varianter av viruset, og er derfor viktig for overvåkingen av alle nye virusvarianter. Slik overvåking er viktig for å følge med på epidemien, vurdere behovet for og effekten av tiltak, og for oppfølging av vaksinasjon Helsedirektoratet undersøker også om noe av testkapasiteten kan utføres ved andre private laboratorier, slik at også disse kan screene etter virusvarianter.

Bakgrunnsinformasjon

Sekvensering av SARS-Cov-2-viruset er et viktig redskap for å identifisere og overvåke nye virusvarianter med mutasjoner som utvikler seg og som kan få konsekvenser for pandemiens utvikling. Sekvensering innebærer å kartlegge virusets gener; enten fullstendig kartlegging av alle gener (såkalt helgenomsekvensering) eller delvis kartlegging, gjerne med fokus på kjente mutasjoner. Det finnes også andre metoder for raskt å identifisere positive prøver for kjente mutasjoner, basert på real-time pcr-teknikk. Denne metoden vil raskt kunne analysere et høyt antall prøver, sammenliknet med sekvensering.
Les mer på Folkehelseinstituttets sider.