Historisk arkiv

Må ha smitteverntiltak også i julen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Det er nødvendig med smittevernstiltak også i julen, men regjeringen lemper på noen tiltak for at folk skal kunne feire jul og nyttår litt mer som normalt.

- Julen er jo en tid for nærhet, ikke avstand. Vi vil at alle skal få feire jul med så mange som mulig av de man ønsker rundt seg. Det fortjener vi, ikke minst i år. Samtidig er vi bekymret for at julefeiringen skal føre til mer smitte i samfunnet. Vi ønsker ikke å starte det nye året med stigende smittetall og nye innstramminger i januar. Det vil ingen av oss, sier statsminister Erna Solberg.

Basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har regjeringen besluttet følgende tiltak for julen:

 • Du må fortsatt begrense det totale antallet mennesker du har sosial kontakt med gjennom hele perioden, og ikke minst i førjulstiden.
 • Vi opprettholder anbefalingen om at man kan ha inntil 5 gjester til over nyttår.
 • På to av dagene åpner vi for inntil 10 gjester. Det betyr altså inntil 10 gjester på julaften og nyttårsaften, eller to andre dager som man velger selv i løpet av perioden.
 • Det må alltid være minst en meters avstand mellom alle som ellers ikke bor sammen. Dette gjelder både når man sitter til bords, når gavene deles ut og når julekakene kommer fram.
 • Klarer du ikke å gjennomføre juleselskapet med minst en meters avstand hvis du inviterer 10 gjester, må du invitere færre.
 • Hvis du kommer fra områder med høy smitte, bør du holde 2 meter avstand til folk i risikogruppen.

Disse anbefalingene gjelder for hele landet. I kommuner med stort smittetrykk kan det være strengere regler for antall gjester og kontakter. Følg derfor godt med på informasjonen der du bor.

- Når vi åpner opp for flere gjester to dager i høytiden, forutsetter det at alle er flinke til å holde minst en meters avstand og begrense antall sosiale kontakter gjennom perioden, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Kirkevandring

Regjeringen vil legge til rette for åpne kirker med kirkevandring i julen. Det betyr at folk får komme inn i kirkerommet, tenne et lys og høre på musikken som spilles. Forutsetningen er at det legges til rette for at det alltid er mulig å holde avstand til hverandre, at det ikke er mer enn 50 stykker til stede samtidig og at man registrerer hvem som går ut og inn av kirken. Det forutsetter også at kirken er stor nok til at alle smittevernreglene kan overholdes.

Reise hjem til jul – en nødvendig reise

- Regjeringen anbefaler å unngå unødvendige reiser innenlands og utenlands. Reiser i julen kan for mange, med rette, sies å være nødvendige. Alternativet ville vært en jul uten familien. La meg likevel understreke: Dette er ikke julen for å reise utenlands, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Mange bruker vanligvis juleferien til å besøke familie som bor i andre land. Det er en reell fare for at de som velger å reise ut, bringer med seg smitte tilbake. Hvis du velger å reise utenlands i julen, må du følge reglene når du kommer hjem. Du skal i 10 dagers karantene etter å ha vært i et rødt land.

Sårbare grupper og ensomme

Regjeringen har i år bevilget 25 millioner kroner i ekstra midler til juleaktiviteter og hjelpetjenester.

- Jeg håper alle husker på å inkludere dem de vet er alene i adventstiden og i julen. Det viktigste er kanskje det som ikke koster noe. En invitasjon til en kort tur, en samtale på telefon eller video, sier Solberg.

Regjeringen oppfordrer frivillige organisasjoner som arrangerer alternative jule- og nyttårsfeiringer til å gjennomføre sine arrangementer så lenge anbefalte smitteverntiltak følges.  Det vil de fleste steder bety at organisasjonene kan samle inntil 50 personer samtidig innendørs, med èn meters avstand.

Videreutvikler system for risikovurderinger

- Både nasjonal og internasjonal erfaring viser at det er viktig å reagere raskt med de rette tiltakene for å stoppe smitten fra å spre seg. I Norge har vi gode erfaringer med at kommunene tar kontroll over lokale utbrudd, men koronaviruset respekterer ikke kommunegrenser. Nå videreutvikler vi dagens system og dagens beredskapsplan slik at vi kan ta raskere grep i flere kommuner samtidig når det er nødvendig, sier Høie.

Folkehelseinstituttet vil legge frem risikovurderinger på fylkesnivå hver uke, og systemet trer i kraft fra 16. desember. Risikovurderingen vil bestå av fem nivåer:

 • Nivå 1 er kontroll.
 • Nivå 2 er kontroll med smitteklynger.
 • Nivå 3 er økende spredning.
 • Nivå 4 er utbredt spredning.
 • Nivå 5 er ukontrollert spredning.

Til hvert nivå foreslås det et sett med tiltak som kan tas i bruk.

Risikovurderingene og tiltakspakkene er fleksible og skal tilpasses lokale og regionale utfordringer.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å etablere systemet, og fylkesmenn og kommuner vil om kort tid vil få mer informasjon.

Juleråd 2020
Illustrasjon: Ingrid Asp (ASD) / Lars Rune Opsahl (DSS) / Colourbox.com