Historisk arkiv

Krav om negativ covid-19-test ved innreise til Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har i dag vedtatt at det skal stilles krav om negativ covid-19-test ved innreise til Norge. Utlendinger som ikke kan fremvise dokumentasjon på slik test, kan bli bortvist.

– Vi er nå i en situasjon som krever sterkere tiltak. Europa er i rødt, og utviklingen i Norge er ikke god. Vi ser at importsmitte utgjør en stor del av smitteutviklingen i Norge. Derfor vil norske myndigheter nå kreve at utlendinger som kommer til Norge kan fremvise en negativ covid-19 test, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Fra søndag 8. november kl. 24.00 stilles det krav om attest som viser negativ test for covid-19. Kravet gjelder utlendinger som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt som fastsatt i covid-19-forskriften vedlegg A («røde land»).

Godkjent testmetode er PCRrt/PCR eller antigen hurtigtest. Testen skal være tatt ikke senere enn 72 timer før ankomst til Norge. Attesten skal være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk. 

Utlendinger som ikke kan dokumentere negativ covid-19-test ved innreise kan bli bortvist, det vil si at de ikke gis anledning til å reise inn i Norge.

Kravet vil gjelde for de fleste utlendinger som ikke er bosatt i Norge. Det gjøres imidlertid unntak, blant annet for følgende:

  • utlendinger som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, og det er fare for liv og helse om innreise nektes
  • utlendinger som er i transitt
  • utlendinger som jevnlig ankommer Norge fra Sverige eller Finland for å arbeide eller studere, med unntak av helsepersonell som har vært mer enn sju dager utenfor Norge
  • asylsøkere og kvoteflyktninger
  • utlendinger med oppholdstillatelse i familieinnvandring
  • diplomatisk og konsulært personell akkreditert til Norge
  • utlendinger som er invitert av norske myndigheter for å delta i internasjonale forhandlinger og annet, og utlending som er en del av delegasjoner som kommer til Norge i henhold til Norges internasjonale forpliktelser
  • militært personell som ankommer Norge med ikke-kommersiell transport

Det presiseres at også øvrige krav for innreise etter utlendingsloven- og forskriften må være oppfylt, og utlendingen må også være omfattet av et av unntakene fra innreiserestriksjonene for at det skal gis anledning til innreise.

Forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2020 nr. 1423 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (krav om negativ test for SARS-CoV-2 ved innreise til Norge)